Annika Åhnberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-11-02
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-92 (v), 1992- (-) lämnat partiet 921013 Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 88/89 och Jordbruksutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Jordbruksutskottet 88/89-90/91. Suppleant i Talmanskonfernsen 91/92. - Ledamot av v-gruppens förtroenderåd 91/92, vice gruppledare 91/92.

Bostadsort

Södertälje

Utbildning

Studentexamen 68. Kontorist 68-69. Studier vid socialhögskolan i Stockholm 69-72. Hemarbetande 72 och 74-77. Fabriksarbetare i Gustavsberg 73-74. Fritidsledare i Södertälje 77-79. Socionomexamen 79. Familjehemssekreterare 82. Hemarbetande 82-88. Chef för Kooperativa Förbundets Konsument 94-96. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 23.3.1996-6.10.1998. Direktör för Samhällskontakter Delaval AB 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Södertälje Chile-kommitté 74-85 och Friluftsfrämjandet i Södertälje 86-87. Ledamot av styrelsen för Rädda Barnen, ordförande 01-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet 93-96, Stockholm Environment Institute 01-. Ledamot av livsmedelspolitiska arbetsgruppen 89 och genteknikberedningen 90-92. Ledamot av referensgrupp till omställningskommissionen 92-93. Ledamot av banklagskommittén 95-96, nationalkommittén för förberedelser inför 1996 års toppmöte om global livsmedelssäkerhet 96, ordförande 96, beredningen för ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen 99, Expert företagskooperativa utredningen 95-96. Särskild utredare i utredningen om det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd 99-00.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Södertälje kommunfullmäktige 84-89.

Litteratur

Isprinsessa (memoarer 1999).

Föräldrar

Diversearbetaren Stig Samuelsson och sjukvårdsbiträdet Elly Brandt

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer

  Motion 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Åtgärder för en säker utveckling av biotekniken Det är inte kända negativa effekter från användandet av avancerad bioteknik, som är anledningen till att samhället sätter ramar för verksamheten.

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Prenatal könsdiskriminering

  Motion 1993/94:U646 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, -, m, nyd, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U646 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, c, nyd, v, Prenatal könsdiskriminering Den indiskfödde ekonomen Amartya Sen, verksam vid Harvard i USA, påpekade för ett par år sedan att minst 100 miljoner kvinnor saknas i världens befolkningsstatistik. En viktig orsak till detta är att föräldrar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Barnarbete

  Motion 1993/94:U643 av Birgit Henriksson m.fl. (m, s, v, -, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U643 av Birgit Henriksson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v, Barnarbete FN-kommittén för barns rättigheter kontrollerar i dag att de länder, som ratificerat Barnkonventionen, lever upp till de målsättningar man antagit. Man kritiserar utan att döma och försöker ge råd och hjälp för att alla

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids

  Motion 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, -, m, nyd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd, v, Barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids Många experter betonar att frågan om aidsepidemin och dess spridning är mycket svåröverskådlig. Det är i och för sig inte så underligt då många länder inte har någon tillförlitlig statistik

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Plötslig spädbarnsdöd

  Motion 1993/94:So487 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, s, v, -, m, nyd, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So487 Av Birgitta Carlsson m. fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v, Plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd SIDS är numera den vanligaste dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden i Sverige. Omkring 120 barn dör varje år. Varje enskilt dödsfall upplevs som mycket tragiskt för de anhöriga.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sexuella övergrepp på barn

  Motion 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, s, v, -, m, nyd, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v, Sexuella övergrepp på barn Inledning Sexuella övergrepp sker mot barn i alla åldrar, inom och utom familjen, vid enstaka tillfällen eller upprepat, som enskild handling eller i kombination med andra brott. Kort sagt, någon entydig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU25 1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Barnkunskapsutbildning

  Motion 1993/94:So260 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, -, m, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So260 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, c, kds, nyd, Barnkunskapsutbildning Många yrkesgrupper, t.ex. lärare och förskollärare, som arbetar direkt med barn får utbildning i barns utveckling och vad som händer när den normala utvecklingen störs vid skrämmande händelser i omgivningen.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU30 1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mobbning av utvecklingsstörda elever

  Motion 1993/94:Ub352 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, -, m, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub352 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, kds, Mobbning av utvecklingsstörda elever Den nya skollagen och läroplanen som trädde i kraft den 1 januari 1994 ger skolorna mycket större ansvar än tidigare att komma till rätta med mobbning. Detta omfattar även särskolans elever. På många

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K445 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, m, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:K445 c3av Margareta Israelsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v, c0Barnpornografi Efter beslaget av barnpornografi i den så kallade Huddingehärvan i juni 1992har vi haft en intensiv debatt kring kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi. I debatten har regeringen hänvisat till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JuU19 1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utbetalning av barnbidrag m.m. vid hemlighållen vistelseadress

  Motion 1993/94:So608 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, s, v, -, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So608 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, m, c, kds, v, Utbetalning av barnbidrag m.m. vid hemlighållen vistelseadress Det finns barnfamiljer som lever under ett ständigt hot och en del tvingas också gömma sig för att undgå övergrepp och våld, ofta från en familjemedlem. Samhället klarar av

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:67 Ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet

  Motion 1993/94:A7 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1993/94:A7 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:67 Ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet EG-anpassning genom skärpt anställningsskydd och ökat medbestämmande i arbetslivet I proposition 1993/94:67 föreslår regeringen en rad försämringar

  Inlämnad
  1993-11-10
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:AU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald

  Motion 1993/94:Jo6 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo6 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Åtgärder för biologisk mångfald I proposition 1993/94:30 lämnar regeringen till riksdagen förslag om en grundläggande strategi för bevarandet av biologisk mångfald och varsamt utnyttjande av naturresurser.

  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan

  Motion 1993/94:Ub19 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub19 av Margareta Israelsson m.fl. s, fp, c, kds, v, med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan Regeringen skriver i en bilaga till propositionen att bl.a. konventionen om barnets

  Inlämnad
  1993-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

  Motion 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Skärp miljöpolitiken På riksdagens begäran lämnar regeringen nu, till riksdagen, en redovisning av den svenska miljöpolitiken i relation till EES och EG. Det är en mager redogörelse,

  Inlämnad
  1993-06-03
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m.

  Motion 1992/93:Jo88 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo88 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. För en skärpt klimatpolitik Av människan orsakade utsläpp av s k växthusgaser påverkar klimatet. Effekten blir temperaturstegringar. Om temperaturen förändras alltför snabbt, kan inte ekologiska

  Inlämnad
  1993-03-29
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1992/93:JoU19 1992/93:NU28
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:180 Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

  Motion 1992/93:Jo52 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo52 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:180 Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling Rundgång i regeringens miljöpolitik Miljöpolitik borde vara långsiktig och utgå från en grundlig analys av miljöproblemen och människans roll i dessa sammanhang. Tyvärr präglas

  Inlämnad
  1993-03-18
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1992/93:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildningen i Stockholmsregionen

  Motion 1992/93:Ub695 av Pär Granstedt m.fl. (c, fp, -)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub695 av Pär Granstedt m.fl. c Lärarutbilningen i Stockholmsregionen När Högskolan för lärarutbildning i Stockholm bildades den 1 juli 1977 var tanken att få till stånd en integration av de lärarutbildningar som fanns i olika delar av Storstockholmsområdet. Genom att sammanföra lärarutbildningar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Handelsorganisationen MTO

  Motion 1992/93:N295 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1992/93:N295 av Annika Åhnberg Handelsorganisationen MTO Ett hållbart och demokratiskt internationellt ekonomiskt system Medan EG dominerar den svenska debatten händer det viktiga saker på andra håll. Inom GATT närmar sig kanske äntligen Uruguayrundan sitt slut. Stor uppmärksamhet har fästs

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Partnerskap för homosexuella

  Motion 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. (s, v, -, nyd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1992/93:L421 av Kent Carlsson m.fl. s, fp, c, nyd, v, Partnerskap för homosexuella Skäl för partnerskap En av de allra viktigaste frågorna för homosexuella, för att bli likställda med den heterosexuella majoriteten, är kravet om möjlighet att lagreglera sin samlevnad partnerskap. Man menar att

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:LU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationell miljö- och kvinnokonferens

  Motion 1992/93:U635 av Annika Åhnberg (-)

  Motion till riksdagen 1992/93:U635 av Annika Åhnberg Internationell miljö- och kvinnokonferens Vid FN:s stora globala konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, sommaren 1992, var kvinnors deltagande i olika processer ett tema, vars betydelse ofta underströks av de företrädesvis manliga talarna. Ty vid den

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter