Anna Horn af Rantzien (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Miljöpartiet
Titel
författare, fil. mag.
Född år
1924
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1989-11-15 – 1991-09-29
Ledig
1989-10-13 – 1989-11-14
Ordinarie
1988-10-03 – 1989-10-12

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppl i Kulturutskottet 88/89-90/91. Led av Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Solna

Utbildning

Studentexamen 42. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 47, filosofie magister 62. Adjunkt 61-64. Programproducent vid utbildningsradion 64-80. Utredningsuppdrag för länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län 77 och 78 samt bostadsdepartementet 78.

Kommunala uppdrag

Led av Västerviks civilförsvarsnämnd 82-85. - Led av Solna kommunfullmäktige 91-94. Led av miljö- och hälsovårdsnämnd 85-88 samt miljönämnden 92-94, 1:e vice ordf 92-94.

Litteratur

Bl a Studie av Bråviken och kusten söder om Nyköping (1977), Från Arkösund till Kråkelund. Skärgården i Östergötlands och Kalmar län (1:a uppl 1978, redaktör), Jämförande studier av miljön i några industrilägen (1978), Min bit på jorden (1983) samt Kärngårdar. Ett nätverk som minskar vår sårbarhet och bevarar hotade livsvärden (1987). Barnboken Vågar du gå med över regnbågsbron (1989).

Föräldrar

Fil doktor Olof Wilhelm Arrhenius och Anna Eva Amalia Nordenskiöld

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I pressmeddelandet angående proposition 1990/91:195 står det: Det behövs en politik, som samtidigt underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem, som tvingas på flykt

  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf51 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf51 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Lagförslaget Förslaget innebär att arbetstagare under de första 14 dagarna av en sjukperiod får behålla en viss del av lönen från arbetsgivaren i stället för att som för närvarande erhålla ersättning från försäkringskassan.

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitiken Bakgrund I miljöpartiets huvudmotion i anslutning till kompletteringspropositionen har vi påpekat

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:160 Ändringar i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.

  Motion 1990/91:A48 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Dokument

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering

  Motion 1990/91:A45 av Inger Schörling och Anna Horn af Rantzien (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:A45 av Inger Schörling och Anna Horn af Rantzien mp med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering Inledning Vi lever i en snabbt föränderlig värld, där just snabbheten gör att vi får allt svårare att hinna med att se de direkta effekterna och i ännu större utsträckning

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A30 av Anna Horn af Rantzien m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:A30 av Anna Horn af Rantzien m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. Ur ett scenario av G.Adler-Karlsson, SvD 91 03 14 Inledning Brister finns ännu på många områden i vårt samhälle vad beträffar jämställdhet mellan män och kvinnor. Att skipa lagar för

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr16 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr16 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd I regeringens budgetproposition 1990/91:100 Bilaga 10 hänvisar regeringen till rubr. proposition vad angår Filmstödet med uppgift att anmäla resultatet av de förhandlingar som sedan dess förts mellan staten, filmbranschen

  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U8 av Anna Horn af Rantzien m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U8 av Anna Horn af Rantzien m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Bidrag till östländernas återuppbyggnad utbildning i vattenreningsteknik Polen, Tjeckoslovakien, Baltikum m.fl. alla östländerna behöver få hjälp med sina miljöproblem, det är i dag självklart. Lika

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo29 av Anna Horn af Rantzien och Eva Goës (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo29 av Anna Horn af Rantzien och Eva Goe s mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö En god livsmiljö bygger på solidaritet Jordbruket ett exempel Vi lever i ett sårbart samhälle. Sårbarheten har ökat med alla de maskiner och tekniska system som har gjort livet bekvämare,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo82 av Anna Horn af Rantzien och Åsa Domeij (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo82 av Anna Horn af Rantzien och Åsa Domeij mp med anledning av prop. 1990/91 En god livsmiljö Kulturminneslagen i miljöbalken I miljöpropositionen En god livsmiljö föreslås att naturvårdslagen skall utgöra en del av miljöbalken. Det vore då lämpligt att även kulturminneslagen innefattas

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo81 av Anna Horn af Rantzien (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo81 av Anna Horn af Rantzien m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91 En god livsmiljö Fjällhedarna ett allt större naturvårdsproblem Den svenska fjällnaturen har aldrig någonsin utnyttjats så intensivt som idag. Förändringarna, som främst ger sig tillkänna i växtskiktets utarmning, kan

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T70 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Dokument

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU24 1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T69 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T69 av Carl Frick m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N46 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avstå från att bygga bro över Öresund.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T66 av Per Gahrton m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T66 av Per Gahrton m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Storstockholms miljökris 60.000 människor i Stockholm bor eller arbetar utmed gator där luftföroreningarna överskrider WHO:s riktvärden för koloxid och/eller kväveoxider. 100.000 människor bor längs

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N47 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N47 av Carl Frick m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxtf222N47 Gotland och framtiden: Hela ön skall leva Något om propositionen Tillväxtpropositionen grundar sig på antaganden om ekonomisk och industriell tillväxt som finns under ett avsnitt om dimensionering

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU35 1990/91:NU42 1991/92:NU2
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N46 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N46 av Carl Frick m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Öländska framtidsfrågor Något om propositionen Tillväxtpropositionen grundar sig på antaganden om ekonomisk och industriell tillväxt som finns under ett avsnitt om dimensionering av landets högskolor.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ----1990/91:NU35 1990/91:NU42 1991/92:NU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo58 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo58 av Carl Frick m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N47 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsekvensanalyser av natur- och

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo56 av Carl Frick m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo56 av Carl Frick m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N46 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsekvensanalyser för natur- och

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Miljökunskap m.m.

  Motion 1990/91:Ub230 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub230 av Eva Goe s m.fl. mp Miljökunskap m.m. Kunskap om samspelet i naturen och den mänskliga aktivitetens påverkan på natur och miljö är en förutsättning för att hejda de accelererande miljöproblemen regionalt och globalt. Den ökade miljömedvetenheten måste återspeglas i undervisningen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UbU16 1990/91:UbU19 1991/92:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter