Anna Åkerhielm (M)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Finansutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • barn- och ungdomsvården

  Skriftlig fråga 2001/02:1632 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 16 september Fråga 2001/02:1632 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomsvården RRV:s rapport 2002:13 Ingen plats för ungdomar Konsekvenser av platsbristen vid de särskilda ungdomshemmen inom SIS är en svidande kritik av ett dåligt fungerande omhändertagande av ungdomar med svårartade
  Inlämnad
  2002-09-16
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001

  Motion 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:180 Redovisning av AP-fondernas verksamhet år 2001 Sammanfattning Det är det privata sparandet som är grunden för näringslivets riskkapitalförsörjning. Staten är olämplig som tillhandahållare av riskkapital då behovet av ekonomiska
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tilläggsbudget  1  för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

  Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002 (prop.2001/02:100)

  Betänkande 2001/02:FIU21

  Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2002. Anvisade medel ökar med 6 451 miljoner kronor netto. Bland de största posterna kan nämnas följande: Eftersom sjukfrånvaron fortsätter att öka höjs anslaget för sjukpenning och rehabilitering med 2 500 miljoner kronor. Till
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  21, 74 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • ersättning till vigselförrättare

  Skriftlig fråga 2001/02:1322 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 7 juni Fråga 2001/02:1322 av Anna Åkerhielm m till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till vigselförrättare I svaret på min fråga 2001/02:1268 om när justitieministern avser att framlägga förslag till förändrade regler för ersättningen till vigselförrättare, väljer justitieministern att än en gång undvika
  Inlämnad
  2002-06-07
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering   av   statens  upplåning  ochskuldförvaltning 1997-2001

  Utvärdering av statens upplåning ochskuldförvaltning 1997-2001

  Betänkande 2001/02:FIU22

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga utvärdering av statsskuldsförvaltningen. I regeringens skrivelse behandlas riktlinjerna för statsskuldens förvaltning åren 1999-2001 samt Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning under budgetåren 1997-2001.
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 15 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • ersättning till vigselförättare

  Skriftlig fråga 2001/02:1268 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 30 maj Fråga 2001/02:1268 av Anna Åkerhielm m till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till vigselförättare Personer som förrättar borgerliga vigslar och registrerar partnerskap erhåller en ersättning enligt gällande förordning SFS 1985:1113 om 110 kr för den första förättningen under en dag och därefter
  Inlämnad
  2002-05-30
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Kommunal självstyrelse 3 3 Att jämföra kommuner 5 4 Kommunala företag och skatteplanering 7 5 Kommunsektorns
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • regional momsbefrielse

  Skriftlig fråga 2001/02:1088 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 19 april Fråga 2001/02:1088 av Anna Åkerhielm m till statsrådet Leif Pagrotsky om regional momsbefrielse I Sydvenska Dagbladet den 17 april står att läsa om hur den danska vägmomsen drabbar svenska bussbolag. Danmark har ett mycket byråkratiskt system för vägmoms, riktat enbart mot utländska bussföretag. Svenska
  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi35 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat driven verksamhet.
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 2001/02:A6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:A6 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsynsmyndighetens uppgifter gentemot Arbetsmarknadsverket. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi19 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi19 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. Sammanfattning Den utökade självständigheten som Riksbanken tidigare tilldelats har utan tvekan varit en starkt bidragande
  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.

  Motion 2001/02:A4 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:A4 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Sammanfattning Moderaterna accepterar regeringens förslag att införliva två EG-direktiv genom lagstiftning.
  Inlämnad
  2002-03-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001

  Motion 2001/02:Fi17 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi17 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001 Sammanfattning Riksbankens uppgifter är att upprätthålla ett fast penningvärde, d.v.s. begränsa inflationen, och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.
  Inlämnad
  2002-03-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Sammanfattning Förslaget i propositionen bygger på att regeringen grovt underskattar allvaret i arbetslösheten och dess grundläggande orsaker. Sverige har aldrig
  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • NOU:s framtida organisation

  Skriftlig fråga 2001/02:536 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 18 januari Fråga 2001/02:536 av Anna Åkerhielm m till finansminister Bosse Ringholm om NOU:s framtida organisation Sedan 1998 har NOU, Nämnden för offentlig upphandling, varit föremål för översyn. Först genom att regeringen tillkallade en särskild utredare. Sedan genom tillsättande av en parlamentarisk utredning.
  Inlämnad
  2002-01-18
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • finansinspektionen

  Skriftlig fråga 2001/02:402 av Åkerhielm, Anna (m)

  den 11 december Fråga 2001/02:402 av Anna Åkerhielm m till finansminister Bosse Ringholm om finansinspektionen Enligt Internationella valutafondens IMF granskning saknar Finansinspektionen tillräckliga resurser och sanktionsmöjligheter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. IMF:s expertgrupp har granskat den svenska
  Inlämnad
  2001-12-11
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsramar  och  beräkning   avstatsinkomsterna, m.m.

  Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:FIU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2002, med undantag för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ramen för 2002 för utgiftsområde 23 sänks
  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  116, 442 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-09
  Debatt
  2001-11-21
  Beslut
  2001-11-21
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en förtida kärnkraftsavveckling i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Enligt 1997 års
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T3 av Jan Backman och Anna Åkerhielm (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T3 av Jan Backman och Anna Åkerhielm m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppdra åt Banverket att som en del i stomnätsplanearbetet
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter