Ann-Cathrine Haglund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
adjunkt
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1993-10-04

Utbildningsutskottet

Ordförande
1991-10-07 – 1993-10-04
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Ordförande
1992-04-09 – 1993-10-04
Suppleant
1989-03-15 – 1992-04-08

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1993-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1991-11-19 – 1993-10-04

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Socialutskottet 79/80-81/82 och Utbildningsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Socialutskottet 82/83-87/88 och Utbildningsutskottet 88/89-92/93, ordförande 91/92-92/93. Suppleant i Europarådets svenska delegation 89/90-90/91 och Utrikesnämnden 91/92-92/93. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-92/93, Talmanskonferensen 91/92-92/93 och Europarådets svenska delegation 91/92-92/93, ordförande 91/92-92/93. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 86/87-92/93. - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 91/92-92/93.

Bostadsort

Kumla

Utbildning

Lärare vid kommunala realskolan och grundskolans högstadium i Kumla 62-93. Filosofie magister vid Uppsala universitet 69. Lärarhögskola 69. Adjunkt 70-93. Landshövding i Malmöhus län 93-97 och i Uppsala län från 1.9.1997-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för de kungl teatrarna 94-. Ledamot av styrelsen för Örebro läns Moderata kvinnoförbund, ordförande 73-82, och Moderata kvinnoförbundet, 1:e vice ordförande 78-81, ordförande 81-90. - Ledamot av styrelsen för Örebro läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Örebro läns allmänna försäkringskassa 77-92, vice ordförande 89-92, Örebro högskola 88-91, Polarforskningssekretariatet 93-96, ordförande 93-96, Sveriges lantbruksuniversitet 93-99, ordförande 93-99, Kungliga biblioteket 94-01, ordförande 94-01, De Kungl teatrarna 94-, Statens fastighetsverk 96-99, Statens försvarshistoriska museer, ordförande 97-, Danshögskolan, ordförande 01-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 86-91, AIDS-delegationen 86-, Länsstyrelsen i Malmöhus län 93-97, ordförande 93-97, Länsarbetsnämnden i Malmöhus län 93-97, ordförande 93-97, Länsarbetsnämnden i Uppsala län 97-, ordförande 97-, Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, ordförande 00-, FN-delegat 84 och 85. - Ledamot av delegationen för bättre skolmiljö och uppföljning av reformbesluten rörande grundskolan 79-82, kommittén för översyn av fritidsverksamheten för yngre skolbarn 82-85, betygsutredningen 90-92, ordförande 92, läroplanskommitténs parlamentariska referensgrupp 91-92, organisationskommittén för bildandet av en ny länsstyrelse i Skåne län 96. Särskild utredare i utredningen för översyn av det statliga stödet till kompletterande skolor 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kumla skolstyrelse 69-70 sociala centralnämnden 71-76 och dess arbetsutskott 71-73, hadikapprådet 72-79, centrala byggnadskommittén 77-79 och fastighetsnämnden 77-79. - Ledamot av Örebro läns landsting 79.

Föräldrar

Köpmannen Carl Olof (Olle) Jansson och kamreren Signe Erika Viklund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

  Motion 1992/93:U21 av Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U21 av Ann-Cathrine Haglund m med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet Jag biträder samtliga tre punkter i regeringens hemställan. Jag vill emellertid göra följande tillägg till regeringens hemställan. I regeringens proposition understryks det väsentliga
  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T68 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, s, m, v, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T68 av Gudrun Norberg m.fl. fp, s, m, kds, v med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Regeringen redovisar i propositionen en övergripande plan för de närmaste tio åren av investeringar i trafikens infrastruktur. Efter decennier av eftersatt infrastrukturplanering
  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo32 av Stig Bertilsson och Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo32 av Stig Bertilsson och Ann-Cathrine Haglund m med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen Regeringen har i proposition 1992/93:183 föreslagit ytterligare åtgärder för en fortsatt anpassning av den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn
  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tandhygienister som egna företagare

  Motion 1992/93:So446 av Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So446 av Ann-Cathrine Haglund m Tandhygienister som egna företagare I betänkandet 1991/92:SoU15 behandlades motion So445 där undertecknad hemställde att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att nuvarande hinder för tandhygienisters etablering som fria företagare
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett utbildningscentrum för tung trafik

  Motion 1992/93:T410 av Anders Svärd (c) och Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T410 av Anders Svärd och Ann-Cathrine Haglund c, m Ett utbildningscentrum för tung trafik Kraven på alla vägtrafikanter blir allt större. De som alldeles extra känner av dessa krav är våra yrkeschaufförer. Det är ett stort ansvar att ha tunga fordon och vägar som arbetsplats. Förutom att
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden

  Motion 1992/93:T320 av Anders Svärd m.fl. (c, m, fp, v, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T320 av Anders Svärd m.fl. c, m, fp, kds, v Bergslagsdiagonalen/Askersundsleden Staten har, genom olika myndigheter, det övergripande ansvaret för de infrastrukturella förutsättningarna i Sverige. En viktig sådan förutsättning är tillgången på vägar av god klass. Miljö, trafiksäkerhet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1992/93:A705 av Ann-Cathrine Haglund och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:A705 av Ann-Cathrine Haglund och Elisabeth Fleetwood m Flexibelt uttag av arbetstid Vi har i dag i Sverige en lagstadgad och mycket detaljerad reglering av arbetstiden. För att underlätta för människor behövs i stället utökade möjligheter för anställda och företagsledning att träffa avtal
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Föräldrapenningen

  Motion 1992/93:Sf229 av Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf229 av Ann-Cathrine Haglund m Föräldrapenningen De senaste tre åren har ett flertal socialförsäkringsreformer setts över och reformerats. Det gäller bl.a. sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Det har varit viktiga och nödvändiga reformer ur såväl ekonomiska som försäkringsmässiga
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot antisemitisk propaganda i Sverige

  Motion 1992/93:Ju833 av Håkan Holmberg m.fl. (fp, c, m, s, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju833 av Håkan Holmberg m.fl. fp, s, m, c, kds Åtgärder mot antisemitisk propaganda i Sverige Sedan 1987 har Stockholms närradio utnyttjats för en antisemitisk propaganda som sannolikt är den grövsta i sitt slag som förekommit i Europa efter andra världskriget. De ansvariga för den aktuella
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU16 1992/93:JuU36 1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildningscentrum för yrkeschaufförer

  Motion 1991/92:T907 av Anders Svärd (c) och Ann-Cathrine Haglund (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:T907 av Anders Svärd och Ann-Cathrine Haglund c, m Utbildningscentrum för yrkeschaufförer Kraven på alla vägtrafikanter blir allt större. De som alldeles extra känner av dessa krav är våra yrkeschaufförer. Det är ett stort ansvar att ha tunga fordon och vägar som arbetsplats. Förutom att
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerheten på Arlanda flygplats

  Motion 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m)

  Motion till riksdagen 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. kds, m Säkerheten på Arlanda flygplats Särskilda säkerhetskrav ställs på vissa länders flygbolag. Anledningen är att dessa länder är mer än andra utsatta för hot från olika terrororganisationer. Detta gäller bl.a. flygbolag från USA och Israel. Det finns en internationellt
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Frökontrollanstalten i Örebro

  Motion 1991/92:Jo514 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, s, m, v, c, kds, nyd)

  Dokument
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ny nord-sydlig stamväg genom Bergslagen och Örebro län

  Motion 1991/92:T313 av Anders Svärd m.fl. (c, m, fp, v, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:T313 av Anders Svärd m.fl. c, m, fp, kds, v Ny nord-sydlig stamväg genom Bergslagen och Örebro län Staten har, genom olika myndigheter, det övergripande ansvaret för de infrastrukturella förutsättningarna i Sverige. En viktig sådan förutsättning är tillgången på vägar av god klass. Miljö,
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Antisemitism i närradion

  Motion 1991/92:Kr248 av Håkan Holmberg m.fl. (fp, c, m, s, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr248 av Håkan Holmberg m.fl. fp, m, c, kds, s Antisemitism i närradion Hösten 1989 fälldes närradiostationen Radio Islam i Stockholm och dess dåvarande ansvarige utgivare, Ahmed Rami, i Stockholms tingsrätt för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Hösten 1990 fälldes han även i
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot våldsbrottslighet

  Motion 1991/92:Ju616 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju616 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Åtgärder mot våldsbrottslighet Brottsligheten och särskilt våldsbrottsligheten är i högsta grad en kvinnofråga. Särskilt allvarlig ur kvinnosynpunkt är våldsbrottsligheten i hemmet som oftast drabbar kvinnorna. Denna brottslighet syns för lite men
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En hovrätt i Örebro

  Motion 1991/92:Ju425 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, m, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju425 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, m, fp En hovrätt i Örebro Vid Svea hovrätts 375-årsjubileum den 6 oktober 1989 beklagade sig dess president, Birgitta Blom, över hovrättens ökande måltillströmning, vilken till följd av bristande resurser leder bl a till allt längre handläggningstider.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En framtida nationell regionpolitik

  Motion 1991/92:K508 av Bengt Wittbom m.fl. (m, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:K508 av Bengt Wittbom m.fl. m, fp En framtida nationell regionpolitik Mot bakgrund av de omfattande förändringar som Sverige står inför i såväl nationella som internationella relationer och kontakter måste riksdag och regering fastställa grunder och principer för en framtida regionpolitik.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna arbetar inom den offentliga
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet2 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter3 4. Jämställdhetsprogram3 4.1 Jämställdhetskommittén4 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler5 5. Bättre eller sämre5 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor5
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:AU15 1991/92:FiU20 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter