Anita Stenberg (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
leg.tandläkare
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Socialutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Justitieutskottet 89/90 och Finansutskottet 90/91. Ledamot av Socialutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Legitimerad tandläkare 55. Distriktstandläkare, klinikchef. Politisk sekreterare i Malmö kommun 92-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sydsvenska Tandläkaresällskapet, ordförande. - Ledamot av styrelsen för SACO/SR Malmö. - Ledamot av Miljöpartiets ledningsgrupp 85-87, ledamot av arbetsutskottet 86-88. Ledamot av politiska utskottet 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av 1989 års handikapputredning 89-91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 88 och 91-94.

Föräldrar

Civilingenjören David Magnusson och Ruth Karlgren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I pressmeddelandet angående proposition 1990/91:195 står det: Det behövs en politik, som samtidigt underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem, som tvingas på flykt
  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So95 av Anita Stenberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringens proposition 1990/91:175 om vissa folkhälsofrågor är ett steg i rätt riktning, anser miljöpartiet de gröna. Vi är positiva till propositionen men har ändå en del kommentarer. Vi saknar
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, c, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So87 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Under flera år har tobaksfrågorna varit under utredning. Utredningens betänkande framlades under våren 1990. En proposition skulle framläggas under våren 1991. I propositionen om
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo67 av Kjell Dahlström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo67 av Kjell Dahlström m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. Propositionen är en besvikelse eftersom man under tre års tid har hänvisat till att en proposition om de s.k. sjuka- hus-problemen har varit under utveckling och snart skulle presenteras. När
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T90 av Anita Stenberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T90 av Anita Stenberg mp med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Ingen fast förbindelse över eller under Öresund Det finns ingen godtagbar anledning att bygga en bro över Öresund eller en tunnel under Öresund. Däremot
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor

  Motion 1990/91:So70 av Anita Stenberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So70 av Anita Stenberg mp med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor I propositionen diskuteras en delvis ny yrkeskategori inom tandvården, legitimerad tandsköterska, vars uppgifter sammanfaller med dem som i dag utförs av tandsköterska och tandhygienist. Utredningen föreslår
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m.

  Motion 1990/91:So63 av Anita Stenberg och Paul Ciszuk (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So63 av Anita Stenberg och Paul Ciszuk mp med anledning av prop. 1990/91:152 Överföring av vissa uppgifter enligt smittskyddslagen m.m. I princip anser vi det inte acceptabelt att tvångsvårda människor. Med sådan vård kan man knappast förvänta sig att få en samarbetsvillig patient, som
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m.

  Motion 1990/91:So51 av Anita Stenberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So51 av Anita Stenberg mp med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m. I proposition 1990/91:93 om rättsmedicinsk verksamhet, m.m. föreslår regeringen riksdagen att bl.a. anta förslag om att ett rättsmedicinalverk inrättas den 1 juli 1991. Hitintills har rättsodontologen
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo122 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo122 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T84 hemställs att riksdagen beslutar att vägbygget över våtmarksområdet vid Foteviken skall stoppas omedelbart. Stockholm den 11 mars 1991 Gösta Lyngå mp Anita Stenberg mp Kjell Dahlström mp Kaj Nilsson mp
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T84 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T84 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö 1. Miljöförsämringen i världen och i Sverige Den framskridande försämringen av livsmiljön på jorden börjar nu bli tydlig även för dem som tidigare sökt förringa dess effekter. I Östeuropa, i Centraleuropa,
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N61 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N61 av Gösta Lyngå m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T84 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en av de två reaktorerna i Barsebäck skall avställas omedelbart, och
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Form/Design Center i Malmö

  Motion 1990/91:Kr247 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr247 av Ulla Tillander m.fl. c, fp, mp Form/Design Center i Malmö Form/Design Center, Malmö, arbetar med att främja god formgivning av svenska produkter, att förbättra boendemiljöer och att sprida kunskap om god form. Man satsar bl.a. på utställningar med regional anknytning. Under ett
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Radioaktiv strålning, m.m.

  Motion 1990/91:Jo738 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo738 av Eva Goe s m.fl. mp Radioaktiv strålning, m.m. Snart har det gått fem år efter Tjernobyl. Det är lugnt. Man börjar t o m att tala om hur ofarlig och ren kärnkraften är. Glömskan ligger som ett tungt draperi över alla de obehagliga fakta som är förknippade med den. I denna motion
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Linets utvecklingsmöjligheter

  Motion 1990/91:N303 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N303 av Inger Schörling m.fl. mp Linets utvecklingsmöjligheter Linet är en gammal kulturväxt som i Sverige haft stor betydelse genom århundraden. Traditionellt har linet använts för textila ändamål, till bruksvaror som kläder och sänglinne och till konst- och hantverksföremål. Linplantan
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stimulans av miljöteknisk utveckling

  Motion 1990/91:N286 av Gösta Lyngå m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N286 av Gösta Lyngå m.fl. mp Stimulans av miljöteknisk utveckling Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A448 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående stimulans av miljöteknisk utveckling vid forskarbyn
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefri representation, m.m.

  Motion 1990/91:Sk401 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk401 av Lars Norberg m.fl. mp Skattefri representation m.m. Det försiggår en omfattande skattefri konsumtion av ofta ganska slösaktig och lyxbetonad karaktär i Sverige. Det gäller den skattefria konsumtion som sker i form av representation, kurser och konferenser samt tjänsteresor. För
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Alternativ finansiering av sjukvården

  Motion 1990/91:Sf326 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf326 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Alternativ finansiering av sjukvården Det är hög tid att starta en allmän diskussion om en alternativ finansiering av sjukvården. Det går inte att komma ifrån att sjukvården behöver ett ekonomiskt tillskott för att klara sina åtaganden och för att inom
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU17 1991/92:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Föräldraförsäkringen

  Motion 1990/91:Sf321 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf321 av Claes Roxbergh m.fl. mp Föräldraförsäkringen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So631 hemställs 1. att riksdagen beslutar att rätten till ersättning från föräldraförsäkringen kvoteras så att vardera föräldern från den 1 juli 1991 tar ut minst tre
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Försäkringsskyddet vid arbete utomlands

  Motion 1990/91:Sf301 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf301 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp Försäkringsskyddet vid arbete utomlands De sociala förmånerna vid arbete och/eller vistelse i annat land är mycket skiftande från individ till individ och från land till land. Om en arbetstagare sänds till ett annat land av en statlig arbetsgivare anses
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ersättning från sjukförsäkringen för behandling av lymfterapeut

  Motion 1990/91:Sf295 av Anita Stenberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf295 av Anita Stenberg m.fl. mp Ersättning från sjukförsäkringen för behandling av lymfterapeut Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So477 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att behandling utförd av
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter