Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

Utlåtande 2015/16:FiU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 mars 2016

Utskottens utlåtanden

Utskotten kan granska meddelanden från EU:s institutioner. Ofta handlar det om så kallade strategiska dokument från EU-kommissionen som kan vara idédokument, diskussionsunderlag och långsiktiga planer för kommande lagstiftning. När ett utskott har granskat ett sådant meddelande skriver det ett utlåtande till kammaren om granskningen.

Utskotten gör också subsidiaritetsprövningar av EU-förslag. De ska då bedöma om ett beslut bör fattas på EU-nivå eller av på nationell nivå. Om utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen skriver det ett utlåtande. 

Beslut

Riksdagen har granskat EU-kommissionens grönbok om finansiella tjänster (FiU19)

Riksdagen har behandlat en så kallad grönbok från EU-kommissionen om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. EU-kommissionen vill få bort hinder på EU:s inre marknad för finansiella tjänster och göra det enklare för kunder och företag att verka över nationsgränserna. Kommissionens förhoppning är att det ska leda till ökade valmöjligheter, bättre konkurrens, fler jobb och ökad tillväxt.

Riksdagens finansutskott ser positivt på EU-kommissionens arbete med att främja gränsöverskridande handel. Framför allt är initiativ som stödjer utvecklingen av nya affärsmodeller och digital innovation bra, menar utskottet. Däremot anser utskottet att man bör vara försiktig när det gäller försäkringsavtal och ändringar i regler om bekämpning av penningtvätt.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-26
Utlåtande 2015/16:FiU19

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-03-09
Debatt i kammaren: 2016-03-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-03-16
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag, Beslut

Beslut: Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

Webb-tv: Beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.