ÖFVERGÅNG TILL ETT NYTT

Statens offentliga utredningar 1871:4

Antal sidor
348
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
lagtima

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

SVERIGES

ÖFVERGÅNG TILL ETT NYTT

MYNTSYSTEM

MED GULD SÅSOM VÄRDEMÄTARE

AFGIFVET

AF

DERTILL I NÅDER FÖRORDNADE KOM

m/g

TTERADE

DEN 13 AUGUSTI 1870.

STOCKHOLM, 1870.

P. A. NORSTEDT SONER

KONGL. BOKTRYCKARE.

Innehåll.

1- 41.

A. Betänkande:

Redogörelse för den internationell Myntfrågans utveckling

och dess behandling i Österrike, Spanien, England,

Frankrike med konventionsstaterna Förenta Staterna, Tyskland,

Ryssland, Finland, Danmark, Holland, Norge och

Sverige .......................................................................

Framställning af de olägenheter af Sveriges nuvarande

myntväsen, som, oberoende af frågan om ett internationell

guldmyntsystem, kunna anses påkalla en reform. Framställning

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.