Till innehåll på sidan

Undantag från dygnsvila för räddningstjänsten

Skriftlig fråga 2022/23:538 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-11
Överlämnad
2023-04-12
Anmäld
2023-04-13
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Sveriges civila försvar ska stärkas och byggas ut under kommande år. Förutom allt som räddningstjänsten gör i vardagen – släcker bränder, är först på plats vid olyckor och bygger vallar vid översvämningar – har också räddningstjänsten en viktig roll i det civila försvaret.

Räddningstjänsten finns över hela landet och i alla kommuner. Det finns både heltids- och deltidsbrandmän. 

Inom räddningstjänsten har man ofta jobbat så kallade dygnspass där man är i tjänst eller har jour under ett dygn. Detta görs för att få till ett schema som passar utifrån arbetets förutsättningar såväl som räddningstjänstpersonalens behov av att kunna få till en bra viloperiod när man arbetat. 

Sverige har haft ett undantag från EU-direktivet om dygnsvila på 11 timmar, men nu har EU riktat kritik mot Sveriges undantag. Från den 1 oktober ska grunden vara att räddningstjänstens personal och även andra yrkeskategorier ska ha 11 timmars dygnsvila, vilket gör att dygnspass inte längre blir möjligt. Det är självklart av god vilja att alla ska ha rätt till vila efter arbete, men för vissa yrkeskategorier kan det vara så att dygnspass är det bästa för att man efter det får en längre viloperiod. En annan konsekvens av de nya reglerna kan bli att räddningstjänstpersonal tvingas att tjänstgöra varje eller varannan helg för att bemanningen ska går runt.

Utifrån beskrivningen ovan har också brandmän kommunicerat att man startat namninsamlingar mot detta, och det kan också vara så att massuppsägningar kommer från räddningstjänstens personal runt om i landet för man helt enkelt inte får ihop yrkesliv och privatliv. Detta drabbar då både den enskilda och kommunens räddningstjänst på landsbygden och i städer, samt, inte minst, uppbyggnaden av civila försvaret.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Avser statsrådet att verka för att det fortsatt ska kunna finnas ett undantag från EU:s direktiv för räddningstjänstens personal när det gäller arbetstid och dygnsvila? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:538 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00574 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:538 av Mikael Larsson (C)
Undantag från dygnsvila för räddningstjänsten

Mikael Larsson har frågat ministern för civilt försvar om han avser att verka för att det fortsatt ska kunna finnas ett undantag från EU:s direktiv för räddningstjänstens personal när det gäller arbetstid och dygnsvila.

Frågan har överlämnats till mig.

EU:s nuvarande arbetstidsdirektiv har funnits länge, sedan 2003, och det är alltså inget nytt direktiv. Vad som däremot är nytt är ändringar i ett kollektivavtal som träder i kraft den 1 oktober i år. Just nu pågår kompletterande förhandlingar för vissa yrkesgrupper, bland annat brandmän och personliga assistenter.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär en stark autonomi för arbetsmarknadens parter, som har rätt att självständigt förhandla och teckna kollektivavtal. I det ligger att den svenska regeringen inte granskar de kollektivavtal som träffas. Arbetsmarknadens parter tolkar och tillämpar bestämmelser i arbetstidsdirektivet när de förhandlar om kollektivavtal. Det gäller även direktivets bestämmelser om dygnsvila.

Regeringen har ett stort förtroende för att parterna kan sluta avtal med villkor som tillgodoser intressen för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Stockholm den 19 april 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.