Till innehåll på sidan

Torkans påverkan på landets livsmedelsproduktion

Skriftlig fråga 2022/23:770 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-12
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Det är likt 2018 väldigt torrt i stora delar av landet. Många vittnar om att det börjar bli värre än sommaren 2018. Flera lantbrukare som tagit sin första skörd säger att den är mindre än vad den brukar vara. 

I vår närhet pågår ett fullskaligt krig sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Detta och mycket mer ställer högre krav på att vi i Sverige har en robust livsmedelsproduktion. 

Lantbrukarnas Riksförbund har aktiverat sin krisorganisation för lantbrukare som drabbas hårt av torkan. 

Centerpartiet var hårt drivande under sommaren 2018 samt inom ramen för januariavtalet i att bland annat torkstöd måste till för att lantbrukarna ska kunna fortsätta att producera livsmedel. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några snabba åtgärder för att hjälpa lantbrukarna om torkan håller i sig och då hotar livsmedelsproduktionen? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:770 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)


Svar på fråga 2022/23:770 av Mikael Larsson (C)
Torkans påverkan på landets livsmedelsproduktion

Mikael Larsson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några snabba åtgärder för att hjälpa lantbrukarna om torkan håller i sig och då hotar livsmedelsproduktionen.

Även jag oroar mig för att sommaren ska bli lika torr som 2018. På flera sätt liknar läget det vi hade då, men det finns lokala och regionala variationer.

Vi kan redan i dag utgå från att vi i Sverige inte kommer att nå upp till en normal spannmålsskörd i år. Med det sagt är det nu mycket viktigt att vi får nederbörd inom en snar framtid. Kommande veckor blir avgörande. Särskilt för vallodlarna finns det all anledning att hoppas på att andra-, tredje- och fjärdeskördarna till viss del kan väga upp för den för de flesta mycket dåliga förstaskörden.

Lantbrukarnas Riksförbund har sedan den 7 juni valt att benämna torkan för en realitet. Jag kan försäkra att frågan har allra högsta prioritet hos mig, på mitt departement och vid berörda myndigheter och vi har förstås även en nära dialog med näringen.

Regeringen har även på alla plan en nära dialog med EU-kommissionen för att lyfta frågor där man kan behöva godkännande från kommissionens sida för att lösa frågor kopplade till torkan.

Det är viktigt att de eventuella åtgärder som vidtas är ändamålsenliga och kan anpassas till hur situationen utvecklar sig. En prioriterad fråga är att snabbt se till att tillgängliggöra skörd av grovfoder på alternativa jordbruksarealer, bland annat genom regellättnader och dispenser. Regeringen har en nära dialog med Statens jordbruksverk kring dessa frågor för att snabbt kunna anpassa till de behov som kan uppstå. Statens jordbruksverk har också en särskild sida på sin webbplats där information om torkrelaterade frågor samlas. Den kommer uppdateras kontinuerligt.

Låt mig slutligen påminna om att sedan 2018 har många lärdomar dragits och myndigheterna står bättre rustade att hantera en akut situation denna gång.

Stockholm den 21 juni 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.