Till innehåll på sidan

Tjänstledighet för frivilliga inom de frivilliga försvarsorganisationerna

Skriftlig fråga 2022/23:624 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Sverige bygger nu ett starkare och större totalförsvar. Här är det viktigt att få det militära försvaret och det civila försvaret att verka tillsammans och se att båda behövs och tillsammans.

De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga i det arbete som nu görs för ett starkare totalförsvar. Alla organisationer betyder mycket för det arbete som utförs runt om i landet och tillsammans med Försvarsmakten, med det offentliga i form av kommuner och regioner och tillsammans med näringslivet.

En förutsättning för att de frivilliga försvarsorganisationerna ska kunna öva och utbilda sig är att man ska kunna vara tjänstledig från sitt arbete för att just kunna delta i en utbildning men också kunna öva tillsammans så att man är förbered ifall en kris eller exempelvis höjd beredskap inträffar. Många är krigsplacerade, så när en kris eller krig uppstår kommer man att få arbetsuppgifter, men det är viktigt att utbildning och övning sker innan.

En del arbetsgivare är väldigt generösa med att bevilja tjänstledighet men andra är det inte. Det ska inte avhängas på vilken arbetsgivare man har om man ska kunna engagera sig i en frivillig försvarsorganisation och då kunna vara med och utbilda sig. 

Min fråga till statsrådet Carl-Oskar Bohlin är därför:

 

Avser statsrådet att verka för att ändra lagstiftningen så att tjänstledighet kan beviljas för människor som är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna när utbildning och övning ska ske?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:624 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)


Svar på fråga 2022/23:624 av Mikael Larsson (C)
Tjänstledighet för frivilliga inom de frivilliga

försvarsorganisationerna

Mikael Larsson har frågat statsrådet Carl-Oskar Bohlin om han avser att verka för att ändra lagstiftningen så att tjänstledighet kan beviljas för människor som är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna när utbildning och övning ska ske. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den frivilliga personalen i totalförsvaret är av strategisk betydelse. Inte bara genom att fylla viktiga befattningar i krigsorganisationen utan också för vår försvarsvilja och för folkförankringen. Tillströmningen av frivillig personal efter Rysslands invasion av Ukraina visar på vilja till engagemang och att bidra till försvaret av Sverige. Detta engagemang är viktigt att värna genom goda förutsättningar för verksamheterna och de frivilliga.

Den frivilliga verksamheten stöds av både författning och avdelade ekonomiska medel. I författning regleras verksamheten bland annat genom förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. I lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. finns det bestämmelser som innebär ett skydd för anställningen för den som fullgör tjänstgöring vid en krigsorganisation på grund av frivilligt åtagande. Det finns även möjlighet att på frivillig basis enas med arbetsgivaren om ledighet/tjänstledighet. Eventuella hinder för tjänstgöring är viktiga för mig och regeringen att följa upp och vid behov åtgärda. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för frivilligorganisationerna, har regeringen i Försvarsmaktens regleringsbrev för 2023 gett myndigheten i uppdrag att redovisa hur dessa kan stärkas.

Stockholm den 10 maj 2023

Pål Jonson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.