Skadeinsekten asiatiska långhorningen

Skriftlig fråga 2015/16:634 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

 

Enligt uppgifter som Sveriges Radio Ekot uppmärksammat den15 januari har en av världens, för skogsbruket, mest fruktade skadeinsekter fått fäste i Finland. Den asiatiska långhorningen (Anoplophora glabripennis och Anoplophora chinensis) är en skalbagge som lever i lövträd och detta leder till att träden skadas och till slut dör. Detta på grund av att larverna äter stora gångar i veden. För att bekämpa spridningen av skadeinsekten måste man hugga ned alla lövträd som finns i närheten av de angripna träden.

Det finns en oro nu över att denna skadeinsekt kan nå också Sverige. Ifall skadeinsekten skulle nå Sverige finns det risk för stora förluster på flera miljoner för svenska skogsägare. Enligt SR Ekot har Svenska kyrkan nyligen gått ut med en uppmaning till sin personal om att vara extra vaksamma för denna skadeinsekt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra en eventuell spridning av skalbaggen asiatiska långhorningen till Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:634 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00419/SK

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:634 av Johan Hultberg (M) Skadeinsekten asiatiska långhorningen

Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra en eventuell spridning av skalbaggen asiatiska långhorningen till Sverige.

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis hittades i oktober 2015 utanför Helsingfors. Troligen har den introducerats i träemballage som följt med sten från Kina. Det är känt sedan tidigare att denna skadegörare skulle kunna klara sig så långt norrut som i södra Sverige och även i sydligaste Finland, men det här är första gången som det visat sig i verkligheten. Långhorningen har dock hittills endast hittats i några enstaka björkar och det är för tidigt att säga att den fått fäste. Det långsamma spridningsförloppet innebär att det finns goda möjligheter att Finland lyckas utrota pågående angrepp.

Den största risken för spridning till Sverige utgörs av träemballage av lövträ som följer med import från länder utanför EU men också import av större lövträdsplantor och lövträdsvirke kan vara en spridningsväg. Eftersom långhorningen inte är etablerad i vårt närområde eller inom någon del av EU så är naturlig spridning inte sannolik.

I Sverige är Statens jordbruksverk ansvarigt för skyddsåtgärder mot nya allvarliga växtskadegörare. Verket gör stickprov i import som innehåller träemballage. En riktad kontrollinsats genomförs sedan en tid av träemballage som kommer med sten från Kina. Jordbruksverket kontrollerar också import av andra riskprodukter från länder utanför EU där skalbaggen finns och enligt nya EU-regler utför man inventeringar för att hitta angrepp av skadegöraren. En särskild informationssatsning till branschorganisationer har gjorts med anledning av angreppet i Finland. Jordbruksverket har beredskap för att vidta åtgärder om asiatisk långhorning skulle hittas i Sverige.

Lagstiftningen om skyddsåtgärder mot nya allvarliga växtskadegörare är EU-gemensam. Sverige deltar därför aktivt i EU-arbetet för att säkerställa att svenska skyddsintressen beaktas.

Stockholm den 27 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.