Johan Hultberg (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns norra, plats 19
Titel
Politisk sekreterare/Student.
Född år
1985
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-03-02 – 2026-09-21
Ledig
2019-09-09 – 2020-03-01
Ordinarie
2017-02-27 – 2019-09-08
Ledig
2016-09-12 – 2017-02-26
Ordinarie
2010-10-04 – 2016-09-11

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2013-09-27 – 2014-09-29
Ledamot
2010-10-12 – 2013-09-26

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-29
Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-10
Suppleant
2019-02-14 – 2022-10-04
Ledamot
2014-10-07 – 2019-02-14
Suppleant
2013-10-04 – 2014-10-07

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
2022-02-23 – 2022-10-24

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2022-10-26 – 2023-10-31
Suppleant
2022-10-11 – 2022-10-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-18, EU-nämnden 14-19 och socialutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 13-14 och 19- och utbildningsutskottet 19-.

Föräldrar

Tjänstemannen Lars Hultberg och utvecklingsledaren AnneMarie Hultberg, f. Andrésen.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ersättare, Gentekniknämnden 10-. Tidigare ledamot av miljömålsberedningen, Naturvårdsverkets insynsråd och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.

Kommunala uppdrag

Ersättare, kommunfullmäktige, Tanum.

Bostadsort

Växjö

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2022/23:SoU17

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar om insatser för barn och unga, placeringsformer för barn och unga, uppföljning och stöd för placerade barn och unga, adoption samt barns rättigheter.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-12
  Debatt
  2023-06-13
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Betänkande 2022/23:SoU24

  I april 2022 beslutade riksdagen att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att minska antalet avskiljningar vid särskilda ungdomshem. Därefter har regeringen i en skrivelse redovisat effekterna av Sis

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 97 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2022/23:SoU19

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Riksdagen pekar på

  Behandlade dokument
  53
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  48, 125 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-22
  Debatt
  2023-03-23
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Betänkande 2022/23:SoU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen innehåller en rapport om regeringens arbete med vårdfrågor. Den är ett svar på ett tillkännagivande som gjordes av riksdagen den 23 mars 2022. Tillkännagivandet uppmanade den dåvarande regeringen att vidta

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 93 minuter
  Justering
  2023-02-16
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Betänkande 2022/23:SoU9

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag som syftar till att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Tillkännagivandet har utgångspunkt i promemorian Barnets bästa vid

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Civilminister Erik Slottner KDMigrationsminister Maria Malmer Stenergard M besvarar

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Betänkande 2022/23:SoU1

  Totalt cirka 110,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, cirka

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  67, 186 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Betänkande 2022/23:SoU3

  Riksdagen har hanterat två skrivelser från den förra regeringen. I skrivelserna berättar den regeringen vilka förändringar den gjort inom hälso- och sjukvårdsområdet, för att möta de uppmaningar som riksdagen riktat till regeringen. Bland annat handlar uppmaningarna om att

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 130 minuter
  Justering
  2022-11-17
  Bordläggning
  2022-11-22
  Debatt
  2022-11-23
  Beslut
  2022-11-23
 • Pånyttfödelse för det nordiska samarbetet

  Motion 2022/23:1028 av Johan Hultberg (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1028 av Johan Hultberg M Pånyttfödelse för det nordiska samarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nordisk coronakommission och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4 2022/23:UU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Infrastruktur i Fyrbodal

  Motion 2022/23:1030 av Johan Hultberg (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1030 av Johan Hultberg M Infrastruktur i Fyrbodal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förstärka järnvägen genom Dalsland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2022/23:TU10 2022/23:TU11 2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Bättre villkor för buffert- och pensionssparande och en stärkt arbetslinje för äldre

  Motion 2022/23:1029 av Johan Hultberg (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1029 av Johan Hultberg M Bättre villkor för buffert- och pensionssparande och en stärkt arbetslinje för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa incitament för buffertsparande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2022/23:SkU11 2022/23:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Åtgärder för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt yrkesfiske

  Motion 2022/23:1411 av Johan Hultberg (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1411 av Johan Hultberg M Åtgärder för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt yrkesfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en regelförenklingskommission för yrkesfisket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU14 2022/23:MJU17 2022/23:MJU18 2022/23:NU17
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag

Filter