Ökad konkurrenskraft för datacenterindustrin

Skriftlig fråga 2015/16:736 av Jörgen Warborn (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade den 9 oktober 2015 sitt betänkande Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet till regeringen.

Utredningens uppdrag har varit att se över dagens system för beskattning av el. Utredningen föreslår att en ny bransch – datacenterindustrin – läggs till bland dem som bara betalar 0,5 öre i elskatt. Förslaget gäller vissa större datorhallar. Motivet är bland annat att de är internationellt konkurrensutsatta och bedriver elintensiv verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Avser ministern att i närtid lägga en proposition med anledning av ovanstående utredning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:736 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00373/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:736 av Jörgen Warborn (M) Ökad konkurrenskraft för datacenterindustrin

Jörgen Warborn har frågat mig om jag avser att i närtid lägga en proposition med anledning av Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el.

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade sitt betänkande Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet i slutet av 2015. Förslaget om lägre beskattning av el som förbrukas i större datacenter välkomnades särskilt av regeringen. Betänkandet har på sedvanligt sätt därefter remitterats. Ett stort antal remissvar har inkommit vid remitteringen och ärendet bereds nu vidare inom Regeringskansliet. Jag avser inte att i dag föregripa denna beredning med tidpunkt för proposition i frågan.

Stockholm den 10 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.