Till innehåll på sidan

Länder i utredningen om internationella adoptioner

Skriftlig fråga 2022/23:801 av Martina Johansson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-16
Överlämnad
2023-06-19
Anmäld
2023-06-20
Svarsdatum
2023-07-03
Sista svarsdatum
2023-07-03
Besvarad
2023-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Sedan något år tillbaka pågår en större utredning för att klargöra om det förekommit oegentligheter i Sverige i samband med internationella adoptioner från mitten av 1900-talet och framåt.

Det finns misstankar om att så har skett, och det pågår större brottsutredningar i andra länder om vad som hände. Bland annat pågår en stor utredning i Chile sedan några år tillbaka. Men även i andra länder finns misstankar om att det inte gått rätt till.

Enligt SCB (https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/allt-fler-adopterar-styvbarn/) adopterades flest barn under 70-talet från Sydkorea, under 80-talet från Indien, under 90-talet från Colombia och under de första 20 åren av 2000-talet från Kina.

I den utredning som pågår just nu har man valt att peka ut Chile och Kina som länder som ska granskas, vilket är bra, men eftersom det kom över 3 000 barn under 70- respektive 80-talet från Indien respektive Sydkorea bör även dessa länder finnas med i granskningen.

Min fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall är därför:

 

Varför har regeringen valt att inte ta med dessa två länder varifrån många adopterades till Sverige under samma period som utredningen ska granska?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:801 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/02028 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:801 av Martina Johansson (C)
Länder i utredningen om internationella adoptioner

Martina Johansson har frågat mig varför regeringen har valt att inte ta med Indien och Sydkorea varifrån många adopterades till Sverige under samma period som utredningen ska granska.

Adoptionskommissionen (S 2021:08) ska utreda och klargöra förekomsten och omfattningen av eventuella oegentligheter i förhållande till dels de ursprungsländer varifrån flest internationella adoptioner till Sverige skett, dels de ursprungsländer där det finns vetskap eller allvarliga misstankar om att det förekommit oegentligheter i adoptionsprocessen. Adoptionskommissionen ska bl.a. granska internationella adoptioner till Sverige från Chile och Kina.

Det är viktigt att Adoptionskommissionen självständigt avgör vilka ursprungsländer utöver Chile och Kina som bör omfattas av kommissionens granskning. Det är inte lämpligt att regeringen föregriper det arbetet.

Stockholm den 3 juli 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.