Diskriminering i det kontantlösa samhället

Skriftlig fråga 2022/23:901 av Jessica Rodén (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-07
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Bristande tillgänglighet är sedan 2014 en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen.

Möjligheten att handla och betala med kontanter minskar. Alla som inte kan använda digitala tjänster eller självständigt använda betalkort betalar priset för det kontantlösa samhället. 

Min fråga till statsrådet Niklas Wykman är därför:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att ingen diskrimineras i det kontantlösa samhället?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:901 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)


Svar på fråga 2022/23:901 av Jessica Rodén (S)
Diskriminering i det kontantlösa samhället

Jessica Rodén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att ingen diskrimineras i det kontantlösa samhället.

Regeringens mål är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Det är viktigt att konsumenter, företag och föreningar har tillgång till en effektiv och säker kontanthantering oavsett var i landet de bor eller är verksamma. Den s.k. Betalningsutredningen överlämnade sitt betänkande Staten och betalningarna (SOU 2023:16) under våren till Finansdepartementet. I betänkandet lämnas flera förslag med syfte att underlätta användningen av kontanter. Betänkandet har remitterats till myndigheter och intresseorganisationer och remisstiden går ut senast den 31 oktober 2023.

Dessutom finns sedan 2021 ett krav på de stora bankerna att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet. Kravet har lett till att det på flera orter som tidigare inte haft tillgång till kontantuttag och insättning av dagskassor nu åter finns tillgång till dessa tjänster. Vidare ställs fr.o.m. i år krav på Riksbanken att öppna fyra nya depåer i olika delar av landet, varav minst två i Norrland i syfte att underlätta kontanthanteringskedjan.

Med tanke på förändringarna som sker på betalningsmarknaden är det viktigt att följa utvecklingen noga och jag ser med intresse fram mot remissinstansernas synpunkter på Betalningsutredningens betänkande.

Stockholm den 16 augusti 2023

Niklas Wykman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.