Digitalt nordiskt samarbete

Skriftlig fråga 2022/23:883 av Per-Arne Håkansson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-31
Överlämnad
2023-08-01
Besvarad
2023-08-15
Sista svarsdatum
2023-08-15
Svarsdatum
2023-08-15
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

Det råder bred uppslutning i Nordiska rådet om att samarbetet mellan våra nordiska länder behöver stärkas inom det digitala området. Det främjar våra länders globala konkurrenskraft och förbättrar möjligheterna för människor i vardagen att röra sig över gränserna för arbete, handel, kultur och utbildning. Det handlar dock inte enbart om gränsområdena utan berör hela Norden, oavsett gränstrakt eller inland. 

Genom samordnade nordiska digitala lösningar såsom Bank-id i Sverige, MitID i Danmark och övriga nordiska e-id kan den gemensamma nordiska visionen för 2030 om att vara världens mest integrerade region, genom ökat utbyte och rörlighet över gränserna, på ett påtagligt sätt förankras för människor i vardagen.

Swish och andra nationella nordiska banklösningar ska exempelvis kunna gälla i samtliga nordiska länder. Samma sak gäller e-recept. Det ska inte vara omöjligt att få sin medicin genom e-recept i ett annat nordiskt land. Frågorna har initierats genom Nordiska rådets arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stärka det digitala samarbetet mellan våra nordiska länder?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:883 besvarad av Statsrådet Jessika Roswall (M)

UD2023/ 11227 Utrikesdepartementet Statsrådet Roswall Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:883 av Per-Arne Håkansson (S)
Digitalt nordiskt samarbete

Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att stärka det digitala samarbetet mellan våra nordiska länder.

En central del av visionen att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region 2030 är att det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Digitala lösningar är en viktig del för att främja visionen och för att underlätta rörlighet och integration i Norden.

Som Nordenminister vill jag i det prioriterade gränshinderarbetet sätta fokus på de frågor som gör störst skillnad för de människor och företag som verkar över de nordiska gränserna – där nordiska digitala lösningar kan vara en avgörande beståndsdel.

Digitaliseringsfrågorna generellt – de stora möjligheter, men även utmaningar som den digitala omställningen innebär – står högt upp på dagordningen inom Nordiska ministerrådet. Det finns bland annat ett pågående arbete inom ministerrådet för digitalisering för att på olika sätt stärka det digitala samarbetet inom Norden och öka integrationen genom gemensamma gränsöverskridande digitala tjänster, såsom e-legitimation. Det arbetet ska fortsätta under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Senare i höst kommer de svenska prioriteringarna för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024 att presenteras, där fokus kommer att vara att fortsätta arbetet för att förverkliga visionen. Där kommer det digitala samarbetet att lyftas fram.

Stockholm den 15 augusti 2023

Jessika Roswall

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.