Till innehåll på sidan

Boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2022/23:605 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-26
Överlämnad
2023-04-27
Anmäld
2023-04-28
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Hela Sveriges totalförsvar ska stärkas och byggas ut. Inom Försvarsmakten finns det i dag anställda GSS/K-soldater.

För att locka personer att efter värnplikten också fortsätta och kvarstanna inom Försvarsmakten som yrkessoldater och sedan kanske fortsätta att läsa vidare till officer är – vid sidan av bra infrastruktur, personlig utrustning och villkor – tillgången till boende helt avgörande.

För de soldater som tar anställning inom Försvarsmakten är tillgången till boende oerhört viktig för att man ska kunna sätta upp stående förband vid olika platser runt om i landet. Frågan om boende för anställda soldater på Gotland är i dagsläget en avgörande och akut fråga för att man ska kunna rekrytera och bibehålla GSS/K. Kopplingen mellan att kunna erbjuda bostäder på Gotland och möjligheten för Försvarsmaktens personaltillväxt på ön och även runt om i hela landet är därför nödvändig att säkerställa.

Utifrån ovanstående vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att säkerställa boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten på primärt Gotland, men även i övrigt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:605 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/00905 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:605 av Mikael Larsson (C)

Boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten

Mikael Larsson har frågat mig vilka initiativ jag avser vidta för att säkerställa boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten, på primärt Gotland.

Personalförsörjningen av krigs- och grundorganisationen är av strategisk betydelse för att fullt ut kunna bemanna och öva krigsförband. Kontinuerligt anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) utgör stommen i de stående krigsförbanden, vilka är viktiga för att snabbt kunna möta behov av kvalificerade förband i fredstid och för att lösa uppgifter innan den övriga krigsorganisationen har mobiliserats. Det är därför av stor vikt att rekrytering och vidmakthållande av GSS/K fungerar. Att det finns boende att tillgå är viktigt för Försvarsmaktens möjlighet till personaltillväxt. Tillgången till bostäder är en fråga som i första hand Försvarsmakten har att ta ställning till.

Personalförsörjningen av GSS/K är en viktig fråga och jag följer den fortsatta utvecklingen.

Stockholm den 3 maj 2023

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.