Riksdagsskrivelse 2023/24:23

Riksdagsskrivelse 2023/24:23

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse
2023/24:23

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2023/24:CU6 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 november 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.