Till innehåll på sidan

Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2022

Redogörelse 2022/23:RR4

Redogörelsen är avslutad

Inlämnat av
Riksrevisorerna
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-19
Bordlagd
2023-04-20
Hänvisad
2023-04-21
Motionstid slutar
2023-05-05

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

PDF

Redogörelse till riksdagen 2022/23:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2022

Till riksdagen

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2022.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Årsredovisning för staten 2022 i enlighet med tilläggsbestämmelse 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Stockholm den 19 april 2023

Helena Lindberg riksrevisor

1

2022/23:RR4

2

2022/23:RR4

3

2022/23:RR4

4

2022/23:RR4

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2023 5

Behandlas i betänkande (1)

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.