Till innehåll på sidan

Planera laddinfrastruktur för vägtrafik - en kunskapsöversikt

Rapport från riksdagen 2023/24:RFR7

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Planera laddinfrastruktur för vägtrafik - en kunskapsöversikt

Rapporter från riksdagen 2023/24:RFR7
Trafikutskottet TU
Planera laddinfrastruktur för vägtrafik – en kunskapsöversikt
Planera laddinfrastruktur för vägtrafiken kunskapsöversikt

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-080-8(tryck)

ISBN
978-91-7915-081-5(pdf)

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2024
2023/24:RFR7
Förord
Den 29 mars 2022 beslutade trafikutskottets uppföljnings- och forsknings- grupp att låta genomföra en förstudie på temat transportsektorns elektrifiering. En förstudie togs fram som underlag inför det fortsatta arbetet. Den 17 januari 2023 beslutade trafikutskottet att genomföra en studie om transportsektorns elektrifiering med fokus på samhällsbyggnad och planering av vägtrafikens laddinfrastruktur.
Studien

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.