Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:121 Måndagen den 10 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2001/02:121
Måndagen den 10 juni
Kl. 10.00 - 15.56
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 31 maj och den 3
och 4 juni.
2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Jan Pennlöv anhållit
om att fr.o.m. den 1 december bli entledigad från
uppdraget som justitieombudsman.

Kammaren biföll denna anhållan.

3 § Meddelande om val av ombudsman vid JO-
ämbetet

Talmannen meddelade att val av ny justitieom-
budsman skulle äga rum tisdagen den 11 juni.

4 § Meddelande om svar på skriftliga frågor
under sommaruppehållet

Talmannen meddelade att ett meddelande om svar
på skriftliga frågor under sommaruppehållet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.