Protokoll 2022/23:43 Tisdagen den 20 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:43

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att

Rasmus Giertz (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Sara Gille (SD) under tiden för hennes ledighet den 1 januari 2023–31 maj 2023.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets partigrupp anmält Frida Tånghag som suppleant i socialförsäkringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet under Tony Haddous ledighet

.

Förste vice talmannen förklarade vald

under tiden den 9

januari 202314

maj 2023 till
suppleant i socialförsäkringsutskottet 
Frida Tånghag (V)
suppleant i arbetsmarknadsutskottet  
Frida Tånghag (V)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.