Protokoll 2022/23:43 Tisdagen den 20 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:43

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Rasmus Giertz (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Sara Gille (SD) under tiden för hennes ledighet den 1 januari 2023–31 maj 2023.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets partigrupp anmält Frida Tånghag som suppleant i socialförsäkringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet under Tony Haddous ledighet.

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 9 januari 2023−14 maj 2023 till

suppleant i socialförsäkringsutskottet 

Frida Tånghag (V)

suppleant i arbetsmarknadsutskottet  

Frida Tånghag (V)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.