Protokoll 2022/23:23 Fredagen den 18 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:23

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:27

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:27 Sveriges gröna basnäringar och deras konkurrenskraft

av Alexander Christiansson (SD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 6 december 2022.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 16 november 2022

Näringsdepartementet

Peter Kullgren (KD)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Interpellation 2022/23:31

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:31 Arbetsmarknadsutbildningar till bristyrken  

av Gunilla Svantorp (S)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 6 december 2022.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.