Nr 13 FÖRSTA KAMMAREN 1965

ProtokollRiksdagens protokoll 1965:13

Antal sidor
128
riksdag
tvåkammaren
kammare
Första kammaren
session
lagtima

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 13 FÖRSTA KAMMAREN 1965

23—24 mars

Debatter m. m.

Tisdagen den 23 mars Sid.

Svar på enkla frågor:

av herr Adolfsson om fast färjeförbindelse mellan Ystad och

den polska hamnstaden Swinoujscie .................... 3

av herr Nilsson, Ferdinand, ang. bidrag av automobilskatteme
del

till tunnelbanor .................................... 4

Svar på interpellation av herr Pettersson, Harald, ang. taxan för

köttbesiktning vid kontrollslakterier....

Onsdagen den 24 mars

Sveriges utrikes- och handelspolitik .......................... 13

Om upprättande av fasta diplomatiska förbindelser med Tyska

demokratiska republiken .................................. 76

Om tillskapande av nedrustningszoner........................

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.