Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:33 Torsdagen den 19 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:33

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:33

Torsdagen den 19 november

Kl. 12:00 - 16:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 november. 

2 § Val av riksrevisorer

Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse inkommit: 

Riksdagen 

Konstitutionsutskottet har i dag enhälligt beslutat att till 

– ny riksrevisor efter Karin Lindell från och med den 1 januari 2010 till dess nytt val genomförts under sjunde året därefter föreslå förvaltningschefen Jan Landahl. 

– ny riksrevisor efter Eva Lindström från och med den 1 juli 2010 till dess nytt val genomförts under sjunde året därefter föreslå generaldirektören Gudrun Antemar. 

Stockholm den 17 november 2009 

Berit Andnor

Ordförande 

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.