Till innehåll på sidan

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

Proposition 2014/15:48

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-01-12
Bordlagd
2015-01-13
Hänvisad
2015-01-14
Motionstid slutar
2015-01-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.