Till innehåll på sidan

Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Proposition 2009/10:193

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2010-04-01
Inlämning
2010-04-01
Bordläggning
2010-04-01
Hänvisning
2010-04-06
Motionstid slutar
2010-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2009/10:193

Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Prop.

2009/10:193

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet och säkerhet, inom

det
IT-politiska
målet, upphävs och ersätts med målet att Sverige ska ha

bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda

möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service

via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom väl fungerande

marknader.

Vidare föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för

tillstånd att använda radiosändare

Förslagspunkter (4)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU18
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU18
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 3. Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmål 3 för politiken för informationssamhället (avsnitt 7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:TU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.