Till innehåll på sidan

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Proposition 2019/20:92

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-10
Bordlagd
2020-03-10
Hänvisad
2020-03-11
Motionstid slutar
2020-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:92

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment

Prop.

som avser andning och måltider i form av

2019/20:92

sondmatning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 5 mars 2020
Stefan Löfven
Lena Hallengren
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hjälp med de grundläggande behoven andning

och måltider i form av sondmatning ska grunda rätt till personlig assistans

enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

förkortad LSS, oavsett hjälpens karaktär. Vidare föreslås att åtgärder som

är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och åtgärder

som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.