Till innehåll på sidan

om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m. m.

Proposition 1989/90:105

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1990-02-23
Inlämning
1990-02-23
Hänvisning
1990-02-24
Motionstid slutar
1990-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:105

om samordnat flyktingmottagande och nytt system for
ersättning till kommunerna, m. m.

Prop. 1989/90:105

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 15 februari 1990 för de åtgärder och de ända­mål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Maj-Lis Lööw

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen redovisas ett program för att underiätta för flyktingar att snabbare
få en fast förankring i svenskt arbets- och samhällsliv och därmed minska deras
beroende av samhällets stöd. I programmet betonas särskilt att det behövs en
helhetssyn och en samordning mellan olika

Förslagspunkter (6)

 • 1
  att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SfU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen förordats för ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet avsnitt (2.3)
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen godkänner de riktlinjer som i propositionen förordats för ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet avsnitt (2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SfU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 2 426 000 000 kr. Vidare hemställs att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som i övrigt anförts om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 1989/90:SfU21
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 2 426 000 000 kr. Vidare hemställs att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som i övrigt anförts om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m.
  Behandlas i

Följdmotioner (16)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.