Nationella minoriteter i Sverige

Proposition 1998/99:143

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-05-28
Bordläggning
1999-06-15
Inlämning
1999-06-15
Hänvisning
1999-06-16
Motionstid slutar
1999-09-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1998/99:143
Nationella minoriteter i Sverige

Prop.
1998/99:143
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 10 juni 1999
Göran Persson
Ulrica Messing
(Kulturdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till åtgärder som behövs för att Sverige
skall kunna ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. Det innebär att Sveriges nationella minoriteter och deras
språk erkänns samt att minoritetsspråken ges det stöd som behövs för att
de skall hållas levande. Härigenom läggs en grund för en samlad svensk
minoritetspolitik.
De grupper som enligt regeringens förslag utgör nationella minoriteter
är

Förslagspunkter (8)

 • 1
  att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:KU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:KU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:KU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:KU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen antar regeringens förslag till lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.
  Behandlas i

Följdmotioner (20)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.