Mark- och miljödomstolar

Proposition 2009/10:215

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Registrering
2010-04-19
Inlämning
2010-04-19
Bordläggning
2010-04-20
Hänvisning
2010-04-21
Inlämning
2010-04-21
Motionstid slutar
2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Mark- och miljödomstolar

Regeringens proposition 2009/10:215

Mark- och miljödomstolar

Prop.

2009/10:215

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 14 april 2010
Mats Odell
Åsa Torstensson (Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har sinsemellan många likheter. I syfte att förenkla, samordna och effektivi- sera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål föreslås att det ska bildas fem nya domstolar. Till de nya domstolarna ska föras de mål som enligt nuvarande ordning handläggs i miljödomstol, huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som enligt nuvarande ordning handläggs i förvaltningsrätt och hos regeringen samt huvuddelen av de mål som enligt nuvarande

Förslagspunkter (3)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:JuU27
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 0.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 0.2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.