Till innehåll på sidan

Förtursförklaring i domstol

Proposition 2008/09:213

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Registrering
2009-06-04
Inlämning
2009-06-04
Inlämning
2009-06-05
Bordläggning
2009-06-05
Hänvisning
2009-06-08
Motionstid slutar
2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

2008/09:213

   
   

kunna

     
     
     
     
     
     
     
       
       
     
       
       
       
       
       
     
     
     
     
   
       
   
       
   
     
     
   
     
     

klaring)

särskilt

     

domstolschefen.

Ju2008/2114/DOM)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

tionen)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

handläggning

skälig

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

bli

nisationsform.

   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utredningens

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

brukas.

avgjorts.

sådant

2008:49)

vändning.

förtursförklaring.

förklaring.

med

strängd.

stolschefen.

domaren.

tursförklaring.

     

nande.

lagen)

[1999:175])

bestämmelser.

     

beaktas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

handläggning

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

domarens

lämna.

inte

(SOU

särskilt

klaring)

särskilt

   
   
   
   
   
   
   
   

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förtursförklaring i domstol
  Behandlas i

  Betänkande 2008/09:JuU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.