Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Proposition 2017/18:59

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-12-05
Bordlagd
2017-12-05
Hänvisad
2017-12-06
Motionstid slutar
2018-01-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:59

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för

Prop.

transpersoner

2017/18:59
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 30 november 2017
Margot Wallström
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Det föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Det föreslås också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.
Lagändringarna

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet,Konstitutionsutskottet
  Utskottets förslag
  Bifall,Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall,Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.