Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Proposition 2021/22:59

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-10
Bordlagd
2021-11-10
Hänvisad
2021-11-16
Motionstid slutar
2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:59

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och

Prop.

yttrandefriheten

2021/22:59
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 3 november 2021
Morgan Johansson
Ibrahim Baylan
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Förslagen innebär bl.a. följande.Yttrandefrihetsgrundlagens territoriella tillämpningsområde utvidgas till att omfatta vissa satellitsändningar av program som i dag anses utgå från utlandet men som har en mycket stark svensk anknytning.Bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU14
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU14
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.