Till innehåll på sidan

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Proposition 2016/17:180

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-11
Bordlagd
2017-04-18
Hänvisad
2017-04-19
Motionstid slutar
2017-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2016/17:180

En modern och rättssäker förvaltning

– ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2016/17:180

En modern och rättssäker förvaltning –

Prop.

ny förvaltningslag

2016/17:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till förvaltningslag.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.