Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Proposition 2013/14:198

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-20
Inlämning
2014-03-20
Inlämning
2014-03-21
Bordläggning
2014-03-21
Hänvisning
2014-03-25
Motionstid slutar
2014-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av

Prop.

diskriminering

2013/14:198
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Erik Ullenhag
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Bifall, Delvis bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.