Validering

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat

Händelser

Inlämning
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över effektiviteten i valideringsprocessen.

Motivering

Ofta möter vi människor som vittnar om att de arbetar med sådant som de egentligen inte är utbildade för. Människor som säger att de upplever att man motarbetar och underskattar deras utbildningar som de gått i respektive ursprungsland. Denna inställning och uppfattning är inte bra, varken för den enskilde eller för Sverige. Sverige bör vara ett föregångsland när det gäller att ta vara på kompetens och därför bör man istället verka för att förändra och förbättra människors möjligheter.

I dag ställer man höga krav på tilläggsutbildningar och utbildningsinnehåll för människor som innehar utländska examina. Att ställa höga krav är bra och valideringsprocessen ska vara effektiv för att den berörde ska ha möjlighet att planera sitt liv i Sverige utifrån sin utbildning och dess möjligheter. Den allmänna uppfattningen är att processen tar väldigt lång tid och att många inte upplever hanteringen som positiv. Dessa långa tilläggsutbildningar bidrar också till att vissa undviker att försöka sig på en validering. Många vill gå språkkurser, göra praktikerprov och påbörja utövning av sitt yrke så snart de bara kan. Den långsamma processen kan leda till passivitet och känsla av hopplöshet.

Man bör se över effektiviteten i valideringsprocessen av utländska examina och hitta snabba och kvalitativa valideringsmöjligheter till gagn för de personer som snabbt vill komma in i sysselsättning; därmed ökar också integrationsmöjligheterna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Roza Güclü Hedin (S)

Peter Hultqvist (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över effektiviteten i valideringsprocessen.
    Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.