Peter Hultqvist (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län, plats 22
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Försvarsutskottet

Ordförande

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Vice ordförande

Krigsdelegationen

Ledamot

Utrikesnämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-10-18 – 2026-09-21
Ledig
2014-10-03 – 2022-10-18
Ordinarie
2006-10-02 – 2014-10-02

Försvarsutskottet

Ordförande
2022-10-19 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-19 – 2022-10-19
Ordförande
2011-04-12 – 2014-09-29
Ledamot
2011-04-08 – 2011-04-11

Utbildningsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2011-04-07

Näringsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21
Deputerad
2014-04-15 – 2014-06-12
Vice ordförande
2013-11-26 – 2013-12-17
Deputerad
2013-04-23 – 2013-06-18
Vice ordförande
2013-02-21 – 2013-03-06
Deputerad
2012-11-27 – 2012-12-19
Vice ordförande
2011-11-24 – 2011-12-14
Deputerad
2011-09-20 – 2011-09-21
Vice ordförande
2011-06-16 – 2011-06-17

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Vice ordförande
2024-04-22 –
Ledamot
2024-04-10 – 2024-04-22
Vice ordförande
2022-10-26 – 2024-04-10
Ledamot
2011-05-18 – 2014-10-03

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-10-11 –
Ledamot
2010-10-19 – 2014-10-14

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04

Utrikesnämnden

Suppleant
2022-10-19 –
Suppleant
2011-04-14 – 2014-10-03

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
2022-10-07 – 2022-10-18
Försvarsminister
2014-10-03 – 2022-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-10, konstitutionsutskottet 10-11, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, vice ordförande 11 och 13. Ledamot försvarsutskottet 11 och ordförande 11-14. Suppleant näringsutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 10-14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 11-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-10 och Utrikesnämnden 11-14. Statsråd (försvarsminister), Försvarsdepartementet 141003-.

Föräldrar

Revisorn Ewert Hultqvist och Anna Inez Hultqvist, f. Kallunki.

Utbildning

Gymnasieskola, teknisk linje, Soltorgsgymnasiet, Borlänge 73-76 och samhällsvetenskaplig linje, Hagaskolan, Borlänge 76-77.

Anställningar

Journalist, Dala-Demokraten 77-82. Politisk redaktör, Norrländska Socialdemokraten 83-85. Chefredaktör, Aktuellt i Politiken 85-89. Kommunalråd 89-06.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot/vice ordförande, länsskolnämnden, Kopparbergs län 82. Styrelseledamot, länsstyrelsen 94-02. Ledamot, referensgruppen Forum för ekologisk omställning, Agenda 21 98-00, Övervakningskommittén Mål 2 norra 00 och Ansvarskommittén 03-07.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Borlänge 82 och 89-07. Ledamot, kommunstyrelsen 89-06, ordförande 98-06 och suppleant 06-. Vice ordförande, finansutskottet 89-98 och barn- och skolnämnden 92-94. Ordförande, produktionsutskottet 96-98, finansutskottet 98-06 och näringslivs- och planutskottet 98-. Ledamot, socialnämnden 82. Ordförande, Borlänge kommuns förvaltnings AB 99-06. Styrelseledamot, Borlänge Energi AB 99-06. Ledamot, Regionkommittén/Mittdalaberedningen 89-05. Styrelseledamot, Utvecklingsbolaget Mitt Dalarna 03-04, ordförande 05.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, SSU Facklan, Åselby 75. Vice ordförande, Borlänge SSU-krets 76. Styrelseledamot, Dalarnas SSU-distrikt 77, ordförande 79-83. Ordförande, SSU Älvdalskrets 78. Styrelseledamot, Älvdalens arbetarekommun 78. Suppleant, SSU:s förbundsstyrelse 81-84, ledamot 84-87. Ordförande, Skräddarbackens Socialdemokratiska förening 91-92. Styrelseledamot, Borlänge arbetarekommun 92-. Ordförande, Dalarnas socialdemokratiska partidistrikt 01-. Suppleant, Socialdemokraternas partistyrelse 01-05, ledamot 05-09. Revisor, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07-10. Styrelseledamot, HSB Dalarna 89-09, ordförande 09-14. Ordförande, Dalälvens Vattenvårdsförening 89-95. Ordförande, ABF Dalarna 91-95. Styrelseledamot, Dala-Demokraten 94-01. Ordförande, Dalarnas kommunförbund 95-02 och Borlänge centrumförening 98-06. Styrelseledamot, Stiftelsen Teknikdalen 99-07. Ordförande, Partnerskap Bergslagsbanan 99-06, AB Dala Airport 99-07 och Folkrörelsernas mediastiftelse 01-14. Ledamot, Borlänge Energi 99-06. Ordförande, koncernbolaget Borlänge kommun 99-06. Ordförande, Region Dalarna 02-06 och Dalabanans intresseförening 03-07, vice ordförande 07. Ordförande, Dalaflyget AB 05-07. Ordförande, Borlänge Judo Club 07-09. Suppleant, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 09-. Ledamot, Bergslagens Mark och Trädgård AB 09-14.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter