Till innehåll på sidan

Utvecklingskraft över hela landet – universitetens särskilt avsatta medel för innovationskontor

Motion 2022/23:1200 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över finansieringen av innovationskontoren i syfte att göra den mer rättvis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Vi är ett land som kon­kurrerar med kunskap och kompetens – inte med låga löner eller dåliga villkor. Forskning är en angelägenhet för oss alla. Den krävs för de nya genombrotten och för att bygga starka och hållbara samhällen. Pandemin och klimatkrisen har med all tydlighet visat på vikten av ny kunskap genom forskning, innovation och samverkan.

Det är viktigt att Sverige fortsättningsvis också har en forskningspolitik som främjar både bredd och djup i forskningen och som bidrar till utvecklingskraft över hela landet. Idag finns det dock en obalans i systemet för de särskilt avsatta medlen för universi­tetens innovationskontor. De lärosäten som ingår i Fyrklövern får dela på ett grund­belopp i utgiftsområde 16 inom anslag 2:64 medan övriga universitets innovationskontor har ett eget grundbelopp.

Innovationskontoret Fyrklövern är ett samarbete mellan de fyra lärosätena Linné­universitetet (Kalmar och Växjö), Mittuniversitetet (Sundsvall och Östersund), Karlstad universitet och Örebro universitet. De här fyra lärosätena bildar tillsammans en unik aktör genom att samverka och bli starkare tillsammans än var och en för sig.

Tyvärr missgynnas de av att de samverkar och får tillsammans dela på ETT grundbelopp. I längden riskerar detta leda till att de fyra universiteten i Fyrklövern ber om och ansöker om att få innovationskontor på var och ett av Fyrklöverns lärosäten. Inte för att det är bättre rent kvalitativt utan för att de idag har sämre ekonomiska förutsättningar i förhållande till andra. De kan sägas straffas ekonomiskt för att de samverkar och gör saker tillsammans. Det rimliga vore om de fyra lärosätena till­sammans får lika mycket som de skulle fått var och en för sig. På så sätt jämställs samtliga universitets särskilt avsatta medel för innovationskontor.

Forskning och innovation stärker Sverige i den internationella konkurrensen och vi måste fortsätta att investera långsiktigt i forskningen. Akademisk frihet är i längden en viktig grund för ett demokratiskt och starkt samhälle. Den säkrar rätten att ta fram och sprida kunskap i ett samhälle. Den friheten behöver värnas och försvaras. Det gör att Sverige kan stå starkare rustat inför framtiden. Vi vet att kunskap bygger samhället starkare. Då behöver också resurserna för innovationskontor bli mer rättvis mellan de svenska universiteten.

 

 

Malin Larsson (S)

Peder Björk (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över finansieringen av innovationskontoren i syfte att göra den mer rättvis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.