Till innehåll på sidan

Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:204 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många är båtlivet en viktig del av semester och avkoppling. Ett rikt skärgårdsliv är också viktigt för fastboende öbors möjligheter att leva och verka i denna typ av glesbygd.

Det svenska båtlivet spänner över alla samhällsklasser. En majoritet av fritidsskepparna tar ett stort ansvar för säkerhet, trivsel och miljö. För den som inte har erfarenhet av båtliv så kan det vara lätt att blanda samman biltrafik med båtliv. Skillnaderna är dock stora. Vägarna är smala och bilarna går fort. Fjärdarna är stora och på de få ställen där det finns risk för krockar råder oftast hastighetsbegränsning. På land kan man ta sig till grannen t ex till fots eller med taxi. På sjön är ofta den egna båten enda alternativet. 

När sjöfyllerilagen infördes så tog man fäste på att båtliv hade så många likheter med bilkörning så att samma promilleregler även skulle gälla för båtar.

Redan tidigare visste man om att antalet olyckor inom det spann av båtar som sjöfyllerilagen omfattar är ytterst få. Det var inte heller alldeles självklart att en strikt promillegräns skulle stärka säkerheten till sjöss. Det är också skäl som har framförts i våra grannländer då de inte anslutit sig till vår lag.

Det har under de år som lagen verkat funnits ett missnöje bland skärgårdsbor.

En lag måste ha avsedd effekt, lagen har nu funnits i sju säsonger. Regeringen bör därför utvärdera sjöfyllerilagen och se om lagen fått avsedd effekt.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.