Utvärdera sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:1937 av Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera sjöfyllerilagen i syfte att göra anpassningar i nordisk riktning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade för 6 år sedan om världens strängaste lag mot alkoholintag i samband med kortare färder med mindre båtar. Gränsen sattes till 0,2 %, lika med vad som gäller för att framföra bil på mycket trafikerade vägar.

Gränsen 0,2 % på väg är nästan en noll-gräns och en av världens strängaste. Tester visar att förmågan att köra bil påverkas negativt först över runt 0,4 % eller så. Gränsen var tidigare 0,5 % och det alltjämt i huvuddelen av Europa och världen.

Det är betydande skillnader mellan att köra bil på hårt trafikerade vägar och att föra fram en båt på sjön.

I övriga nordiska länder är alkoholgränsen på sjön 0,5 % eller betydligt mer och den var 0,5 % i Sverige innan reglerna skärptes för sex år sedan.

Sverige har en av världens finaste skärgårdar där det bor många på sommaren, som umgås på kvällarna. Genom den mycket stränga alkoholgränsen kan man inte längre ta något glas vin när man träffas och det finns många som upplever den nya gränsen som alltför sträng.

Vad jag förstår är olyckorna på sjön en bråkdel mot de på vägarna, och olycksfrekvensen är rätt oförändrad sedan lagen infördes. Naturligtvis ska båtar framföras med hög säkerhet och utan att alkohol fördunklar omdömet. Sannolikt gör man detta lika bra vid en promille på 0,45 som 0,20.

Eftersom båtar rör sig i Östersjön och Kattegatt mellan de nordiska länderna talar också mycket för att man borde söka hitta en gemensam maxnivå för alkohol i blodet. Mycket talar för att denna nivå är 0,5 promille.

Sjöfyllerilagen är sex år gammal. Regeringen bör mot bakgrund av det anförda göra en översyn av den i syfte att hitta en samsyn i Norden till var promillegränsen bör ligga. Och riksdagen bör ge regeringen detta tillkänna.

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera sjöfyllerilagen i syfte att göra anpassningar i nordisk riktning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.