Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 1, Rikets styrelse, Partistödet

Motion 2003/04:K423 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en minskning av partistödet.

Minskat stöd till politiska partier

De politiska partierna har en stor och viktig uppgift att fylla i en demokrati. Avgörande för väljarnas förtroende för politiska partier är att partierna kan leva upp till väljarnas förväntningar och att de har hela sin lojalitet hos valmanskåren. Partierna bör vara oberoende av stöd från den offentliga sektorn. Partistödet står i strid med en sådan syn på partierna. I partistödet ligger även en inte oväsentlig konserverande effekt då det utgår endast till partier som har nått en viss andel av rösterna i riksdagsvalet.

Moderata samlingspartiet har under en följd av år krävt att partistödet skall minska, ett krav som vi håller fast vid. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi att partistödet minskas successivt. Från och med år 2005 minskas stödet med en fjärdedel av det nuvarande anslaget, vilket innebär en besparing med 36.300.000 kronor år 2005 och därefter en årlig besparing på 72.600.000 kronor för år 2006 och framåt. Därefter förändras formerna för partistödet så att det ger bättre förutsättningar för folkligt engagemang och enskilda människors ansvarstagande.

Ett större folkligt deltagande i partiernas finansiering motverkar beroendet av staten och att staten genom sina bidrag bidrar till att upprätthålla etablerade partiers storlek och dominans. Det kan också leda till en vitalisering av de politiska partierna baserat på det stöd de har av medborgarna i samhället.

I dag är partistödet så utformat att Socialdemokratin som parti får ett mer än dubbelt så stort stöd än varje annat politiskt parti. Tillsammans med övrig finansiering från ekonomiskt starka intresseorganisationer förstärker detta Socialdemokraternas ekonomiska och politiska dominans på ett sätt som är ur demokratisk synvinkel stötande.

Stockholm den 6 oktober 2003

Gunnar Hökmark (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en minskning av partistödet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.