Utfasning av djurförsök

Motion 2022/23:1088 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska mängden djurförsök och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Djurförsök kan ibland vara nödvändiga i viktig medicinsk forskning, men med rätt stöd till nya alternativa forskningsmetoder kan djurfria metoder utvecklas. Detta ligger också i linje med EU-direktivet från 2010 där det anges att det slutgiltiga målet är att ersätta djurförsök med andra metoder så snart det är vetenskapligt möjligt och att alla medlems­stater förbundit sig att verka för detta.

Sverige bör på lämpliga sätt öka ansträngningarna för att minska mängden djur­försök.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska mängden djurförsök och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.