Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk

Motion 2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-09
Granskad
2018-11-09
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vattenkraftverk har länge varit en energikälla i Sverige. Den första vattenkraften i Norden byggdes så tidigt som på 1200-talet. I Blekinge finns det totalt 23 stycken vattenkraftverk.

Kraftverksdammar bildar vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar. Många av fiskarterna finns bland annat i södra Sverige, exempelvis asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa. Flera svenska lax- och havsöringsstammar har slagits ut. Fiskarterna asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är idag på rödlistan över hotade arter.

En uppfinning som lanserades och patenterades år 1837 av Richard McFarlan var den första versionen av fisktrappan. Genom den här uppfinningen skulle man hjälpa fiskar gå runt en damm där ett vattendrivet sågverk huserade. Genom åren har trapporna utvecklats och idag finns flera olika varianter på fisktrappor.

Genom att ställa krav att man vid vattenkraftverk ska ha fisktrappor kan vi säkerställa att våra fiskarter inte hotas än mer än vad de redan gör. Regeringen bör därför verka för att ytterligare utbyggnad av fisktrappor i anslutning till sådana vattenkraftverk kommer till stånd.

Blekinge är känt bland annat för sitt fiske. Låt oss säkerställa att det även fortsättningsvis förblir så.

 

 

Angelika Bengtsson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.