Utbildning för personal som möter barn

Motion 2005/06:Ub488 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att all personal som arbetar med barn och ungdomar har tillräckliga kunskaper i kost- och motionsfrågor.

Motivering

Idag pågår i samhället en intensiv debatt om mat och hälsa. Många barn är överviktiga tidigt och de s.k. välfärdssjukdomarna kryper allt längre ner i åldrarna.

Att inställningen till mat och motion är viktig och att man måste börja i unga år är många överens om. I detta arbete har familjen och skolan en viktig roll.

Barn träffar många vuxna utanför hemmet inom bl.a. sjukvården, socialtjänsten och skolan. Långt ifrån alla har relevant utbildning i kost- och motionsfrågor. För att förbättra barns konsumtionsmönster och levnadsvanor bör utbildningsinsatserna för all personal som träffar och ger råd till barn ses över.

Goda matvanor och fysisk aktivitet bidrar till att målet med en hållbar utveckling och hållbar konsumtion samt en bättre folkhälsa lättare skulle nås.

Stockholm den 5 oktober 2005

Marianne Carlström (s)

Raimo Pärssinen (s)

Christina Nenes (s)

Hillevi Larsson (s)

Maria Hassan (s)

Rezene Tesfazion (s)

Anneli Särnblad (s)

Johan Löfstrand (s)

Pia Nilsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att all personal som arbetar med barn och ungdomar har tillräckliga kunskaper i kost- och motionsfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.