Turistavgift

Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommunerna att ta ut en form av turistavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela landet skall leva är ett påstående som i stort sett alla riksdagspartier förfäktar. Som ett led i detta omarbetas ibland utjämningssystemet för att stärka de sämst ställda kommunerna.

Utjämningssystemet är oerhört viktigt, inte minst för de kommuner som ser ett ständigt minskat befolkningsunderlag, ständigt ökande snittålder. Som exempel kan tas Sotenäs kommun på västkusten. Befolkningsunderlaget har i stort sett varit fallande de senaste 20 åren på samma gång som snittåldern i kommunen ökar. I dag är kommunen en av de äldsta i Sverige samtidigt som befolkningsunderlaget idag är ca 9 000 medlem­mar. De 9 000 åretruntboende kompletteras under ca 3 månader på året med ett stort antal delårsboende samt sommargäster som bor ett antal veckor, på hotell, camping­platser, vandrarhem, båthamnar m.m. Till detta kommer dagsbesökare. Så från att kommunen skall ge service i olika former till 9 000 personer som minst är det som mest ca 60 000 under vissa tider.

Turism är bra för kommunerna och en växande näring. Men det kostar ofta stora pengar i investeringar, underhåll och att tillhandahålla service i olika former. Kostnader som oftast hamnar på kommunmedlemmarnas skattsedel. Vinsterna av turismen hamnar hos näringslivet som inte alltför sällan representeras av icke kommunmedlemmar.

Den mesta tekniska servicen skall anpassas till möjligheten att härbärgera 60 000 personer i fråga om avlopp, vattenförsörjning, bad, säkerhetsfrågor m.m. Allt slitage som sker på anläggningar, parker, badplatser, vägar, kommunala fastigheter som turistanläggningar m.m. skall tas ut på ett minskande antal skattebetalare. Det kommunala utjämningsbidraget är oerhört välkommet, men för en liten kommun är detta långt ifrån vad som skulle behövas för att nå en kvalitetsnivå inom äldreomsorgen och skolan som kommunmedlemmarna har rätt att ställa krav på.

Kommunerna måste få möjlighet att få andra inkomstkällor som inte slår på deras åretruntboendes ekonomi, vilka ofta är pensionärer i de kommuner som minskar i befolkningsunderlag. Idag har kommunerna kommunalskatten och utjämningsbidraget att förlita sig till. Avgifter för vatten och avlopp skall i stort vara självfinansierade, vilket betyder att vattenkollektivet får ta en del av turismkostnaderna.

I många länder i Europa och delstater i USA finns möjligheter för kommuner, städer och delstater att ta ut en form av turismavgift. Turismavgiften tas för det mesta ut i form av övernattningsavgift. Kommunen/staden/delstaten lägger på en avgift på någon euro, dollar eller procentsats per hotellnatt eller campingnatt.

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommunerna att ta ut en form av turistavgift och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.