Travsportens framtid

Motion 2019/20:1559 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över totalisatorskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Travsporten finns i hela vårt avlånga land med över trettio travbanor som Kalmartravet, Axvalla travbana i Skara och Sundbyholms travbana i Sörmland. Den är en av Sveriges äldsta sporter, och varje år arrangeras över 900 arrangemang och 9 000 lopp. Travtäv­lingar i Sverige lockar cirka 1,3 miljoner besökare årligen, vilket gör travet till en av landets största publiksporter tillsammans med fotboll och ishockey. Travsport engagerar många människor inte bara kring själva tävlingarna utan bidrar också till sysselsätt­ningen på landsbygden och till jobb på travbanor och i anslutning till tävlingar. Dess­utom är hästsporten en viktig fritidssyssla för många svenskar.

Hästnäringen i Sverige sysselsätter runt 30 000 helårstjänster och travsportens utveckling är en viktig aspekt för hela hästnäringen – nästan var fjärde av de över 350 000 hästarna i Sverige är en travhäst. Många av arbetstillfällena i hästnäringen finns på landsbygden där arbetsmarknaden är svagare än i storstäderna, och häst­näringen har även stor betydelse för jordbruket.

Sveriges ATG-modell har varit framgångsrik och bidragit starkt till en positiv ekonomisk och sportslig utveckling de senaste decennierna. Överskottet från spelet på hästar går dessutom tillbaka till hästsporten och är en förutsättning för Sveriges största tjejsport, ridsporten. Dessutom har staten fått ansenliga intäkter med 35 procent i skatt på spelnettot. Denna totalisatorskatt är världens högsta skatt på travspel.

De senaste åren har dock travsportens omsättning minskat ordentligt, och så även tillskotten för svensk hästsport. Det har blivit betydligt dyrare att äga en häst och uppfödningen av travhästar har gått ned med ca 40 procent i Sverige. Enligt en under-sökning funderar hälften av alla travhästuppfödare på att lägga ner sin verksamhet inom tre år. Därtill erbjuder utländska spelbolag, som inte betalar skatt i Sverige eller bidrar ekonomiskt till svensk hästsport, spel på hästar över internet. Konkurrens i sig är det inget fel på, så länge det sker på lika villkor. I jämförelse med t ex våra nordiska grann­länder har Sverige som nämnts dessutom en betydligt högre totalisatorskatt. Denna utveckling får negativa effekter på travsporten i Sverige.

Regeringen bör se över om det är möjligt att se över Sveriges höga totalisatorskatt.

 

 

Jan R Andersson (M)

 

Sten Bergheden (M)

Lotta Finstorp (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över totalisatorskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.