Trängselskatt i Ropsten

Motion 2019/20:2371 av Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om trängselskatt för boende i Ropsten och på Lidingö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatten kom till för att minska trängseln på vägarna i våra större städer och öka incitamenten att åka kollektivt. Den trängselskatt som införts i Ropsten för Lidingö­borna motverkar dock de som vill åka kollektivt.

Placeringen av betalstationen för trängselskatt i Ropsten ökar biltrafiken i stan, eftersom den gör det dyrare att parkera och ta tunnelbanan än vad det är att ta bilen hela vägen in till stan. Ropsten är den kollektivtrafikhållplats och stora knutpunkt som är närmast och mest naturlig för många Lidingöbor att parkera vid. Platsen är slutstation för Lidingös bussar och här byter samtliga som åker kollektivt och ska in till stan till tunnelbana eller innerstadsbuss. Att även de som åker kollektivt tvingas betala trängsel­skatt gör att incitamenten att åka kollektivt in till Stockholm minskar. De som väljer att parkera bilen vid Ropsten för att sedan åka vidare in till centrum med kollektivtrafiken borde istället undantas från trängselskatten.

Inga andra kommuninvånare i Stockholms trängselskattesystem missgynnas likt Lidingöborna av att parkera bilen och byta till tunnelbana. En liknande situation har aktualiserats i Göteborg och där har riksdagen och regeringen beslutat om undantags­regler. Lidingö och Ropsten behöver få samma undantag, för miljöns skull och för att allt annat vore orättvist, omoraliskt och opraktiskt. Vi bör inte ha lagar och skatter som behandlar människor helt olika enbart beroende på vilken plats de bor på.

Tillsammans med Transportstyrelsen har Trafikverket dessutom undersökt möjlig­heterna att genom tekniska åtgärder återställa möjligheten att fritt från trängselskatt kunna parkera samt hämta och lämna passagerare i Ropsten. Trafikverket konstaterar att det är såväl tekniskt som fysiskt möjligt samt rätt att skapa en lösning för detta. Detta har regeringen dock nekat tidigare, i strid med vad den egna expertmyndigheten rekommenderar.

 

 

Ida Drougge (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om trängselskatt för boende i Ropsten och på Lidingö och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.