Till innehåll på sidan

Tillgängliggörande av bortglömda byggnader av historisk betydelse

Motion 2022/23:1419 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för tillgängliggörandet av bortglömda byggnader av historisk betydelse, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

2017 beslutade den italienska staten att skänka bort 103 slott, villor, kloster, torn och bondgårdar över hela landet. Initiativet var ett led i en kampanj där ett av syftena var att styra turismen från överbefolkade och extremt populära områden och städer till lugnare områden över hela landet.

Att kostnadsfritt överta äganderätten för någon av dessa fastigheter är dock inte utan motkrav. Den som accepterar erbjudandet förbinder sig att renovera fastigheten och sedan driva den som någon form av turistfacilitet som exempelvis ett hotell, en restaurang eller ett spa.

Syftet är att byggnader som annars står oanvända, och i värsta fall helt förfaller, ska omvandlas till inrättningar som kan nyttjas av såväl inhemska som utländska turister.

Jag föreslår därför att regeringen utreder möjligheten att likt den italienska staten skänka bort utvalda historiskt och intressant kulturella byggnader som annars står övergivna och förfaller, för att dels bevara vårt kulturarv, dels tillgängliggöra dessa fastigheter för allmänheten.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för tillgängliggörandet av bortglömda byggnader av historisk betydelse, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.