Till innehåll på sidan

Tillgång till statistik inom socialtjänstens område

Motion 2022/23:2017 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tillgången till statistik inom socialtjänstens område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgången till statistik på nationell nivå över hur bemanningen i äldreomsorgen ser ut är en grundläggande förutsättning för ansvarstagande för ansvariga politiker, för insyn och tillsyn, för att kunna förbättra omsorgskvaliteten och planera och klara av personalförsörjningen. Bland annat Coronakommissionen samt utredningen om en äldreomsorgslag (SOU 2022:41) har nyss uppmärksammat den stora bristen att det inte finns tillgänglig, tillförlitlig statistik över hur bemanningen i äldreomsorgen ser ut.

Socialstyrelsen saknar i dag möjlighet att följa bemanningen av olika yrkesgrupper i socialtjänsten, eftersom det i nuläget inte finns författningsstöd att samla in uppgifter på individnivå. Detta måste åtgärdas. Socialstyrelsen har i mars 2022 redovisat möjliga sätt att förbättra tillgången till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten. Det är viktigt att politiker går vidare med dessa förslag.

Insyn i den faktiska personalsituationen är en förutsättning för att socialnämnden ska kunna ta ansvar för verksamheten. Insyn är en förutsättning för ett tydligt ansvarsutkrävande på såväl lokal som nationell nivå, och för detta krävs tillförlitlig personalstatistik.

 

 

 

Paula Holmqvist (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jennie Nilsson (S)

Jessica Rodén (S)

Johan Andersson (S)

Marianne Fundahn (S)

Mirja Räihä (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tillgången till statistik inom socialtjänstens område och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.